Patru discipline opționale noi propuse de Ministerul Educației pentru oferta centrală de Curriculum la decizia școlii

MINISTERUL EDUCATIEIMinisterul Educației introduce, începând cu anul școlar 2015-2016, patru noi discipline opționale în oferta centrală de Curriculum la decizia școlii (CDS): Joc și mișcare (clasa pregătitoare, clasele I și a II — a), Educație pentru prevenirea riscului rutier (învățământ primar), Educație pentru dezvoltare și Educație pentru drepturile de proprietate intelectuală (ambele pentru liceu). Programele școlare pentru aceste discipline au fost elaborate de Institutul de Științe ale Educației și aprobate prin ordin de ministru.

Programa școlară pentru disciplina opțională Joc și mișcare (clasa pregătitoare și clasele I și a ÎI — a) accentuează rolul pe care activitățile ludice cu caracter dinamic trebuie să îl aibă în procesul de creștere și dezvoltare a copiilor de 6-8 ani și valorifică potențialul instructiv-educativ al jocurilor, ca mijloace didactice specifice perioadei micii școlarități.

Disciplina opțională Educație pentru prevenirea riscului rutier (toate clasele din învățământul primar) urmărește pregătirea elevilor pentru viață prin formarea unor deprinderi de respectare a regulilor elementare de circulație pe drumurile publice și de manifestare a unei conduite preventive. Demersul Ministerului Educației vine pe fondul declarării de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a perioadei 2011 — 2020 ca ‘Decada Acțiunii pentru Siguranța Rutieră’, ale cărei obiective sunt stabilizarea și reducerea numărului de accidente rutiere din întreaga lume, respectiv valorificarea cadrului educațional pentru sensibilizarea școlarilor mici asupra riscurilor la care se expun în trafic ca pietoni sau pasageri în autovehicule.

Disciplina opțională Educație pentru dezvoltare (liceu) propune o abordare de tip inter și transdisciplinar a unor probleme de actualitate precum globalizarea, dezvoltarea/ dezvoltarea durabilă sau cetățenia globală. Program constituie un exemplu de bună practică în cadrul proiectului internațional ‘Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Implicarea elevilor și a cadrelor didactice din licee în programe și proiecte de educație pentru dezvoltare’, coordonat de Organizația Open Centre din Bulgaria împreună cu asociația ‘Asistență și programe pentru dezvoltarea durabilă — Agenda 21’.

Educație pentru drepturile de proprietate intelectuală propune raportarea, în cunoștință de cauză, a elevilor de liceu la problematica drepturilor de proprietate intelectuală, implicarea tinerilor în elaborarea și în promovarea unor proiecte pentru drepturile de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, pregătirea elevilor de liceu pentru asumarea comportamentului adecvat dezvoltării durabile. Toate cele patru programe sunt disponibile pe site-ul Institutului de Științe ale Educației, secțiunea Programe școlare (în vigoare) — Curriculum la decizia școlii:

http://programe.ise.ro/Actuale/Programeinvigoare.aspx.MAI MULTE AMANUNTE -AICI-http://www.arenamedia.ro/index.php/arena-news/social/actualitate-social/14647-patru-discipline-optionale-noi-propuse-de-ministerul-educatiei-pentru-oferta-centrala-de-curriculum-la-decizia-scolii

 

 

Error