RADIO TV OLTENITA
Social

PARTIDA ROMILOR-PRO EUROPA -COMUNICAT !

PARTIDA ROMILOR-PRO EUROPAPreambul
Asumandu-ne valorile si principiile promovate de Federatia Democrata a Romilor – FeDeR , respectiv: transparenta, integritate, meritocratic, consultare si solidaritate etnica, constientizam necesitatea accelerarii procesului de reforma la nivelul organizatiei;
Reamintind ca procesul de reforma a miscarii romilor din Romania este o prioritate care a stat la baza constituirii FeDeR si asigurand, pe de o parte, minoritatea national! a romilor si, pe de alta parte, societatea romaneasca per ansamblu, ca vom depune toate eforturile ca aceasta reforma sa se realizeze la toate nivelurile, atat in sfera actiunii civice, cat si in cea de reprezentare politica;
Noi, Partida Romilor “Pro-Europa”, ne asumam urmatoarele masuri si directii de actiune, respectiv:
I. Reforma institutional!:
– Constituirea Consiliului de Reforma alcatuit din membrii FeDeR, cu rolul de a asista, asigura si legitima procesul de reforma la toate nivelurile (local, judetean, regional si central);
– FeDeR va face apel catre organizatii ale romilor ce se pot implica activ in infaptuirea reformei;
– Constituirea Consiliului National al Alesilor Locali Romi ce va functiona la nivel central si regional cu rolul de a pune pe agenda public! nevoile comunitatilor locale pe care le reprezinta;
– Selectia candidatilor locali pentru listele organizatiei se va face cu validarea acestora de catre FeDeR;
– Declansarea unor actiuni la nivel local pentru selectia candidatilor pentru alegerile locale, legitimati de catre membrii comunitatilor locale;
– Elaborarea unui raport anual de activitate al organizatiei cu privire la activitatile desfasurate si executia bugetara;
– Transparenta in procesul de alocare a resurselor in functie de nevoile si prioritatile exprimate de comunitatile locale, cu respectarea legislatiei in vigoare;
– Identificarea, crearea si promovarea unei echipe formate din reprezentanti din cadrul sucursalelor pentru implementarea masurilor din planul de reforma;
– Promovarea resurselor umane in pozitiile de reprezentare la nivel organizational si institutional in baza principiului meritocratiei si integritatii;
– Reformarea sucursalelor Asociatiei Partida Romilor “Pro-Europa” in baza unui proces democratic, transparent si in conformitate cu statutul APRPE si principiile FeDeR.
Principii de integritate ce vor fi aplicate si respectate in cadrul procesului de reforma a sucursalelor APRPE:
– sustinerea comunitatii este obligatorie in desemnarea reprezentantilor locali;
– asumarea apartenentei etnice si a responsabilitatii de reprezentanti model ai comunitatilor pe care le reprezinta;
– capacitatea de mobilizare a membrilor comunitatii in vederea promovarii binelui comunitar;
– respectarea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati;
– respectarea valorilor etnice si culturale ale minoritatii nationale a romilor.
II. Direc^ii de ac^iune:
Alocarea resurselor Asociatiei Partida Romilor “Pro-Europa” se va face pe urmatoarele directii de actiune:
– Dezvoltarea socio-economica si asigurarea accesului egal la servicii sociale a comunitatilor de romi si prin intarirea statutului si capacitatii mediatorilor scolari, mediatorilor sanitari, expertilor pentru problemele romilor si a bisericilor neo- protestante ale romilor;
– Sustinerea unor programe de alfabetizare si corectare a fenomenului de abandon scolar;
– Pastrarea, dezvoltarea si promovarea identitatii etnice si culturale a romilor, in principal a limbii romani si a institutiilor publice de cultura a romilor, cresterea stimei de sine etnice si asumarea identitatii;
– Masuri de combatere a rasismului;
– Mobilizarea comunitatilor locale rome in jurul propriilor interese;
– Formarea si promovarea modelelor si elitelor rome;
– Campanii si actiuni in domeniul sanatatii;
– Activitati privind punerea in legalitate a romilor prin acte de proprietate si identitate;
– Focusarea interventiilor la nivel local inclusiv prin promovarea si dezvoltarea de politici publice la nivel local si regional;
– Protectia drepturilor individuate si colective ale romilor ca si cetateni si minoritate nationala.
Avand in vedere directiile, masurile si principiile enuntate in prezentul document, organizatia Partida Romilor “Pro-Europa” isi asuma reforma ca un proces ce necesita o decizie permanenta in interiorul FeDeR.