PAINEA DIN ROMANIA -BUNA DE LA 1 SEPT 2013—SI PTR. VECINII NOSTRI BULGARI !

Vecinii noStri
bulgari ar
putea importa
pâine din
România,
începând cu 1
septembrie
2013, scrie
site-ul
bulgãresc
Vsekiden. Acest fapt se datoreazã
diminuãrii TVA-ului la pâine în
România, de la 24% la 9%. Astfel,
scãderea pretului la pâinea
româneascã îi îngrijoreazã pe
producãtorii bulgari, mai ales cã în
România si pretul energiei electrice
este cu 37% mai mic, în timp ce
gazele naturale sunt cu 28% mai
ieftine.
Toate acestea contribuie la reducerea
preþului la pâine în România, afectând
producþia bulgãreascã. Brutarii
bulgari sunt îngrijoraþi cã pâinea
româneascã va pãtrunde nu numai în
Dobrogea si în zonele transfrontaliere,
ci în întreaga Bulgarie de nord. Ei
insistã ca si guvernul de la Sofia sã
reducã TVA-ul în cazul pâinii de la
20% la 10%. Acestia mai comenteazã
cã recolta de grâu din acest an este
foarte bunã, atât în Bulgaria, cât si în
România, ceea ce ar putea duce la

ieftinirea semnificativa a painii in ambele tari !-SURSA-JURNALUL DE CALARASI

Error