Politic

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Oltenița din 27.05.2021

Joi, 27.05.2021, plenul Consiliului Local Oltenița este convocat pentru o ședință ordinară. Este prima ședință susținută fizic, după 7 luni de ședințe online. Aceasta va avea loc în sala mare a Primăriei, unde se va dezbate următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ”Programului unitar de actiune de combatere a vectorilor prin actiuni de dezinsectie,dezinfectie,deratizare pe raza municipiului Oltenita pentru anul 2021”;

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – construire “Bazin didactic de inot“Centru Cultural”, Sala de sport cu tribuna de 180 locuri” si a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru terenul situat in municipiul Oltenita, tarla 121/1, parcela 1, lotul 2, nr. Cadastral 29090;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici(actualizati), a devizului general (actualizat)și a cofinanțării din bugetul local,pentru obiectivul de investitii “Extindere retea de canalizare în zona nord și sud a orașului Oltenita, județul Călărași”

4. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in judetele Calarasi si Ialomita in perioada 2014-2020”, a terenurilor pentru constructia/ extinderea/ reabilitarea noilor investitii aferente acestuia;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat ce se va incheia între Consiliul Judetean Calarasi U.A.T. Municipiul Calarasi și U.A.T. Municipiul Oltenita pentru pregatirea si implementarea Programului “South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” ;

6. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia proiectului “Watman-Sistem informational pentru managementul integrat al apelor -etapa II”, dezvoltat de Administratia Nationala “Apele Romane”si darea in administrare catre aceasta, pe toata durata de existenta a investitiei, a spatiului de amplasare a 3 sirene, pe constructii proprietate publica a municipiului Oltenita;

7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al unității administrativ-teritoriale Municipiul Oltenița, pe anul 2021;

8. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31.03.2021;

9. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12. 2020 de catre S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L.;

10. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de locatiune pentru locuinte ce apartin domeniului privat al municipiului Oltenita;

11. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune ale locuintelor inchiriate tinerilor, construite in regim ANL,din blocul G40, situat in municipiul Oltenita,b-dul 1 Decembrie nr.82;

12. Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren, in suprafata de 1.603 mp., apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa, situat in intravilanul municipiului Oltenita, soseaua Portului nr. 34 A;

13. Proiect de hotarare privind trecerea unui teren, in suprafata de 400 mp.,situat in intravilanul municipiului Oltenita, soseaua Portului nr. 34 A, din domenului privat al municipiului Oltenita, in domeniul public al acestuia;

14. Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren,in suprafata de 15653 mp., apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa, situat in intravilanul municipiului Oltenita,tarlaua 121/1,parcela 1,lotul nr.2;

15. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea nr. 108/26.11.2020 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al muncipiului Oltenita in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Oltenita;

16. Proiect de hotarare pentru inlocuirea anexei la Hotararea nr.39/2021 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind stabilirea cuantumului chiriilor actualizate ce se inscriu in contractele de locatiune pentru locuinte construite in municipiul Oltenita,prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situate in b-dul Tineretului nr. 93-103,bloc Sahia II, sc.B si sc. C,in b-dul 1 Decembrie, nr.82,bloc G40 si in b-dul 1 Decembrie nr.26,bloc B5.;

17. Proiect de hotarare pentru constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier local a d-lui Cotea Gabriel precum si vacantarea locului de consilier local;

18. Diverse.