OLTENITA DE ALTADATA-SUCURSALA ORĂȘENEASCĂ BIR OLTENIȚA

Banca Internationala a Religiilor in OLTENITA ! !
Printr-un ordin-hotărâre a Consiliului de administraţie B.I.R. a luat fiinţă la Olteniţa cu data de 5 noiembrie
1995, BIR sucursala orăşenească Olteniţa. Sediul a fost stabilit în actualul local în care îşi desfăşoară activitatea
Casa de Pensii, Punctul Olteniţa, pe colţul format de intersecţia bulevardului Republicii cu strada ArgeşStrada Mare.
De recrutarea personalului s-a ocpuat mai întâi Gheorghişan Niculae, fost mai înainte directorul Clubului
Şantierului Naval Olteniţa, fost şi activist Sindical, iar şi mai înainte membru în formaţia muzicală care cânta
la saxofon la Resturantul “Modern”din Olteniţa. Gheorghişan, mai înainte absolvise facultatea muncitorească
“Ştefan Gheorghiu” când fratele său era prim secretar la comitetul judeţean de partid Neamţ, Piatra Neamţ,
după 1989, odată cu în fiinţarea B.I.R. devenit secretar general în centrala BIR.
A fost angajată directoare Claudia Lulea economistă, fostă inspectoare la Banca Agricolă Filiala Olteniţa,
unde tatăl său Adam Romulus a fost director. În foarte scurt timp, schema BIR de la Olteniţa a fost completată
şi a început desfăşurarea activităţii.
Apariţia BIR Olteniţa, completa piesajul bancar al oraşului, fiind cotată ca una dintre cele mai bune bănci
cu un personal corespunzător profesional, bucurându-se de respect. În foarte scurt timp, la serviciile BIR au
apelat o serie întreagă de societăţi şi agenţi economici care beneficiau de operațiuni prompte şi utile. Banca efectua întreaga gamă de operațiuni specifice profilului băncii. Dar, după o evoluţie pe care o pot numi spectaculoasă la 2 iulie 2001 B.I.R. Olteniţa a intrat în faliment cu precizarea că acest lucru nu s-a întâmplat din
cauza ei ci din aceea a centralei B.I.R.
Pentru că – cu părere de rău – din această bancă ce se prefigura a fi o bancă puternică, nu a mai rămas
decât amintirea,     prezint alăturat o fotografie a întregului personal, o schemă în destulătoare, în care, fiecare
avea rostul său şi ştia ce are de făcut. Iată că şi cu această ocazie, caut, pe cât posibil să recuperez memoria
unei instituţii care a dispărut pentru totdeauna

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR, SUCURSALA OLTENIȚA
FOTOGRAFIE FĂCUTĂ ÎN INTERIOR ÎN SALA MARE DE OPERAȚIUNI ȘI CLIENȚI A BĂNCII,
ÎN PERIOADA SA DE GLORIE, REPREZINTĂ PERSONALUL BĂNCII INTERNAȚIONALE A
RELIGIILOR, SUCURSALA OLTENIȚA
– rândul întâi din față, pe scaune, de la stânga la dreapta :
1. Lili Antipa, 2. Natalia Lazăr, 3. CLAUDIA LULEA DIRECTOAREA, 4. Natalia Bălaşa și 5. Victoria
Vlăşceanu.
Rândul doi, în picioare de la stânga la dreapta : 1. Adrian Barbu, 2. Ciulică Raluca, 3. Camelia Chenan,
4. Cristina Decu, 5. Nicoleta Bobe, 6. Crina Amu, 7. Luminița Tarpan, 8. Tudor Ivașcu, 9. Marilena Cotoban,
10. Remus Bădălan, 11. Liliana Dincă, 12. Daniela Ionaș, 13. Ionela Brighilă, 14. Liviu Popa, 15. Ileana Alexandru, 16. Bogdan Ciuraru, 17. Alexandru Paraschivescu, 18. Adriana Badea, 19. Marian Niță, 20. Veronica
Bodoloacă, 21. Lucian Paulescu, 22. Aneta Ivașcu, 23. Florian Niculescu, 24. Niculae Gheorghișan.
Peste ani prin intermediul acestei fotografii care nu mai poate fi reeditată niciodată, cititorii se vor regăsi,
își vor aduce aminte și ei despre ei și sunt convins că și copiii lor și-i vor redescoperi cu plăcere și emoție.
Și astfel toată lumea își va aduce aminte că în peisajul economico-financiar al oraşului, a existat cândva
o bancă, care făcea parte dintr-o rețea naţională vastă şi că s-a numit Banca Internaţională a Religiilor.
BIR a avut o apariție meteorică s-a ivit deodată, a evoluat rapid, s-a impus vremelnic în sistemul bancar,
a produs o impresie puternică, după căre a dispărut de pe firmament în mod lamentabil aceasta şi pentru că, la
nivel central, au fost mai mulţi amatori și mai puțini profesioniști, făcând o seamă de acte de carita- te și
bunăvoinţă – cu caracter de reclamă şi publicitate – peste posibilităţi.SURSA-PAUL AMU !

Error