Social

OLTENITA DE ALTADATA-Prima centrala telefonica !

PRIMA CENTRALĂ TELEFONICĂ
Prima dată centrala telefonică manuală a funcţionat separat de imobilul poştei – dar subordonată acesteia
– într-o clădire mică situată între hotelul lui Paniu – care a fost demolat, pe locul său fiind construit actualul
Club al Santierului Naval Olteniţa – Navol – şi clădirea cu un etaj a lui Eralău, unde, după naţionalizare, aici a
funcţionat ADAS (Administraţia Asigurărilor de Stat).existau două cabine din lemn cu geamuri şi se vorbea
la telefon concomitent, ascultând la căşti.
Cea mai în vârstă supravieţuitoare, prima telefonistă, este doamna Marc Florica născută la 7 oct. 1914,
deci are în curând 96 de ani, se prezintă foarte bine, este în plenitudinea facultăţilor mintale, locuieşte pe bulevardul 1 Decembrie 1918 (fost bulevardul exterior) la blocul M.2, scara A, etajul 1 apartamentul 7, posedă
buletinul de identitate seria S.U. nr. 778815 eliberat de Miliţia/Poliţia Olteniţa la 6 oct. 1974. a ieşit la pensie
în anul 1968. Este arhicunoscută în oraş şi a fost renumită pentru serviabilitatea ei pe timpul cât a funcţionat
ca telefonistă.
* * *
Începând din anul 1960 telefoanele s-au mutat în aceeaşi clădire cu localul actual al poştei. S-au făcut 5
cabine telefonice prin micşorarea spaţiului ce servea ca sală de aşteptare pentru publicul care apela la serviciile
poştei şi telefoanelor. Telefoanele locale erau formate din numere cu trei cifre, existând posibilitatea extinderii
până la 500 de abonaţi în anul 1961.
Tot în acest an a apărut şi prima carte de telefoane a abonaţilor, un fel de caiet cu vreo 20 de file, în care
figurau şi cei câţiva abonaţi din comunele mai apropiate ale oraşului Olteniţa.
De fapt la comună avea un telefon primăria, postul de miliţie,un singur telefon poşta care era la un loc cu
oficiul de telefoane, dispensarul medical şi 3-4 persoane particulare din comună.
Nu existau decât telefoane manuale tip B.L. (adică cu baterie locală) la care, ca să vorbeşti, în prealabil
trebuia să învârteşti 2-3 minute la manivelă, să ai răbdare să primeşti apelul şi apoi să faci comanda de la telefonul de la poşta din comună, iar aceasta la rândul său să facă comandă la oficiul Olteniţa, după care trebuia
să mai pui iar telefonul în furcă şi să aştepţi până te suna. Bineînţeles că aveau prioritate primăria, miliţia şi
abia pe urmă ceilalţi.
Se întâmpla de multe ori să aştepăi şi 2-3 ore, pentru că oficiul de la Olteniţa avea un singur fir cu comuna
prin care nu era posibilă decât o singură convorbire odată, adică, de exemplu, dacă vorbea primăria, în acelaş
timp nu mai putea să vorbească altcineva.
În anul 1971 poşta s-a separat de telefoane.
INTRODUCEREA NOII CENTRALE TELEFONICE AUTOMATE ÎN ORAŞUL OLTENIŢA
ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 DECEMBRIE 1974
Direcţia judeţeană de Poştă şi telecomunicaţii Ilfov, a comunicat în scris tuturor abonaţilor faptul că începând cu data de 1 dec. 1974 ora zero, în oraşul Olteniţa a fost pusă în funcţiune noua centrală telefonică automată la care s-a contactat postul telefonic al fiecărui abonat. În scopul cunoaşterii modului de utilizare a
aparatului telefonic automat precum şi a noilor numere de apel atribuite abonaţilor, formate din cinci numere,
a fost pusă la dispoziţie lista abonaţilor la serviciul telefonic din centrala telefonică automată a oraşului Olteniţa.
Această listă tipografiată se regăsea sub forma şi dimensiunea unui caiet studenţesc din zilele noastre,
având însă doar opt file şi anume:
– două pagini care cuprindeau instrucţiunile de folosire a aparatului telefonic (care nu mai avea manivelă)şi
modul de comportare al abonatului în relaţia cu centrala telefonică
– trei pagini care conţineau – scrise în ordine alfabetică – denumirea instituţiilor şi întreprinderilor din
oraşul Olteniţa, cu specificarea adreselor şi numerelor de telefon, pe care consider util să le redau mai jos,
pentru că olteniţenii mai în vârstă le-au uitat, iar cei tineri nu au avut posibilitatea să le cunoască
1. Administraţia Asigurărilor de Stat (ADAS)str. Argeşului nr. 125 – un post telefonic
470
2. Administraţia de blocuri, b-dul Republicii 51, un telefon
3. Asociaţia crescătorilor de albine, b-dul Republicii nr. 29 – un telefon
4. Asociaţia vânătorilor şi pescarilor str. Argeş nr. 23 – un telefon
5. Autogara Olteniţa, str. Alex. Iliescu nr.31 – un telefon
6. Baia comunală str. Argeşului nr.23 – un telefon
7. Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară str. Cuza Vodă nr.131 – trei posture telefonice
8. Banca Naţională a R.S.R. str. Cuza Vodă nr. 131 – trei telefoane
9. Baza de desfacere a produselor petrolifere, şoseaua Călăraşi – un telefon
10. Biblioteca orăşenească str. Argeşului nr. 101 – un telefon
11. Biroul colectiv de asistenţă juridică str. Argeş nr.26 – un telefon
12. Cabinetul de stomatologie str. Cuza Vodă nr. 34 – un telefon
13. Cantina de ajutor popular str. Traian nr. 16 – un telefon
14. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor str. Al.Sahia 28 – un telefon
15. Casa de economii şi consemnaţiuni str. Argeş 66 – două telefoane
16. Casa pionierilor Argeşului nr.10 – un telefon
17. Căminul de zi al Santierului Naval, Argeşului 86 – un telefon
18. Căpitănia Portului – un telefon
19. Centrul de Contractări şi Achiziţii Animale şoseaua Călăraşi nr.3 – un telefon
20. Centrul experimental de stat pentru încercarea soiurilor, b-dul Mărăşeşti nr. 38 – un telefon
21. Centrul de valorificarea cerealelor b-dul Mărăşeşti nr.32 – un telefon
22. Centrul pentru valorificarea legumelor şi fructelor str. Alex.Sahia nr.55 – cinci posture telefonice
23. Cinematograful „Flacăra“ b-dul Republicii nr.52 – un telefon
24. Circumscripţia sanitară umană nr.1 str. Argeş nr. 109 – un telefon
25. Circumscripţia sanitară umană nr. 2 str. Al.Sahia 35 – un telefon
26. Circumscripţia sanitară umană nr.3 str. 11 Iunie 97-un telefon
27. Circumscripţia sanitară veterinară şos.Chirnogi 4 – un telefon
28. Clubul Șantierului Naval str. Argeşului nr.76 – un telefon
29. Combustibilul b-dul Mărăşeşti nr. 30 – un telefon
30. Comitetul orăşenesc P.C.R. B-dul Republicii 40 – patru telefoane
31. Comitetul orăşenesc U.T.C. B-dul Republicii 40 – un telefon
32. Cosiliul orăşenesc al sindicatelor idem – două telefoane
33. Consiliul orăşenesc pentru educaţie fizică şi sport, b-dul Republicii nr.40 – un telefon
34. Consiliul Popular al oraşului Republicii 40 – nouă telefoane
35. Cooperativa Agricolă de Producţie „Gura Argeşului”şos. Călăraşi nr.67 – un telefon
36. Cooperativa Agricolă de Producţie Piscicolă str. C.A.Rosetti-un telefon
37. Cooperativa de consum oraş – zece posturi telefonice
38. Cooperativa Meşteşugărească „Dunărea“ – cinci telefoane
39. Cooperativa meşteşugărească „Progresul „, Republicii nr.50 – două posturi telefonice
40. Crama „Strugurel „str. 11 Iunie – un telefon
41. Depozitul de combustibil „Valea Roşie”, – un telefon
42. Depozitul de fermentarea tutunului b-dul Exterior 41 – un telefon
43. Direcţia de construcţii şi îmbunătăţiri funciare – Santier orezărie, str. Alex. Iliescu – un telefon
44. Dispensarul TBC Alex. Sahia nr. 155 – un telefon
45. Fabrica de conserve Valea Roşie – două telefoane
46. Fabrica de mezeluri str. Mihai Bravu nr.168 – un telefon
47. Fabrica de nutreţuri combinate port – un telefon
48. Farmacia nr. 39 str. Argeş nr. 69 – un telefon
49. Farmacia nr. 95 str. Argeş nr. 47 – un telefon
50. Farmacia ne 113 str. Argeşului 150 – un telefon
51. Filatura str. 11 Iunie nr.1 – cinci telefoane
52. Filiala de Turism str. Argeş nr.87 – un telefon
53. Filiala de Turism str. Argeş Bar – un telefon
54. Grădiniţa de copii „Filimon Sârbu“ Argeşului 103 – un telefon
471
55. Grădiniţa de copii nr.27 str. Alex Iliescu nr.67 – un telefon
56. Grupul de Șantiere Electroaparataj, Santier Olt.- un telefon
57. Grupul Școlar de pe lângă Șantierul Naval- două telefoane
58. Hotel „Victoria“ str. Argeşului 83.- un telefon
59.Întreprinderea agricolă de stat Ulmeni, porci – un telefon
60. Întreprinderea agricolă de stat taurine – un telefon
61. Întreprinderea agricolă de stat Chirnogi – un telefon
62. Întreprinderea centrul pentru valorificarea ambalajelor b-dul Mărăşeşti – un telefon
63. Întreprinderea de colectări şi achiziţii pentru industria uşoară str.Abator nr.2 – un telefon
64. Întrepinderea pentru colectarea metalelor b-dul Mărăşeşti nr.34 – un telefon
65. Întreprinderea comerţului cu ridicata str. 8 mai nr. 163 ICRA- un telefon
66. Într. comunală de prestări şi construcţii str.Argeşului nr.2-un telefon
67. Într. comercială locală de stat mixtă, Argeşului 30 (OCLM) – 12 posturi telefonice
68. Într. de construcţii special industrial şi montaj (ICSM) şos. Portului 26 – un telefon
69. Într. de drumuri şi poduri- trei telefoane
70. Într. de exploatare şi întreţinerea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare str.Alex Sahia nr.4 – două telefoane
71.Într. de gospodărire comunală şi locativă (IGO) – şapte telefoane
72. Într. de industrie locală(IIL)Alex.Sahia139 – nouă telefoane
73. Într. intercooperatistă – două telefoane
74. Într. intercooperatistă de reparaţii şi construcţii str.Alex.Sahia nr.58 – un telefon
75. Într. pt. industrializarea laptelui (ICIL)- trei telefoane
76. Într de morărit şi panificaţie (Moara Dunărea)- patru telefoane
77. Într. piscicolă b-dul republicii nr.25 – un telefon
78. Inspectoratul pentru protecţia plantelor Al.Sahia 58 – un telefon
79. Înteprinderea de reţele electrice str.Alex.Iliescu nr.30 (în casele avocatului George Soenescu)- şase
telefoane
80. Întreprinderea de Stat pt. Creşterea şi îngrăşarea Porcilor (ISCIP)Ulmeni – trei telefoane
81. Întreprinderea Viei şi Vinului srt.11 Iunie 65 – un telefon
82. I.R.U.C.(intr. pt.reparat maşini de scris)str. Alex.Iliescu nr.31 – un telefon
83. Judecătoria str.Argeşului nr.19 – un telefon
84. Laboratorul bacteriologic str. Argeşului nr.115 – un telefon
85. Liceul nr.1 str.Alex.Sahia nr.171 – trei telefoane
86. Loto-Pronosport, agenţia Olteniţa, str.Argeşului 83 – un telefon
87. Magazinul autoservire, str.Republicii nr.49 – un telefon
88. Magazinul de desfacere artizanat, Argeşului 51 – un telefon
89. Magazinul de desfacere Gostat, str.Republicii 25 – un telefon
90. Miliţia orăşenească,str.Argeşului nr.67,post gară şi post port – patru telefoane
91. Navrom, şos. Portului nr.73 – un telefon
92. Notariatul str. Argeşului nr.30 – un telefon
93. Oficiul PTTR Argeşului 102 – nouă posturi telefonice
94.Oficiul pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale str. Mihail Eminescu nr.21- un telefon
95.Oficiul zonal al industriei cărnii, str.Abator nr.4 – un telefon
96. Piaţa, b-dul Republici nr.23 – un telefon
97. Policlinica, str.Argeşului nr.62 – două telefoane
98. Pompieri str.Alex.Sahia nr.51 – un telefon
99. Procuratura locală str.Argeşului nr.56 – două telefoane
100. Protoeria, str.Argeşului nr.56 – un telefon
101. Restaurantul „Argeş”(casele lui Traian Zorzor)str. Alex.Iliescu nr.14 – un telefon
102. Restaurantul „Modern”b-dul Republicii nr.49 – un telefon
103. Serviciul de expertiză str.Argeşului nr.108 – un telefon
104.Spitalul Unificat str.Argeşului nr.150 – trei telefoane
105.Staţia CFR – un telefon
106.Staţia de radioficare str.Alex.Sahia nr.57 – un telefon
472
107. Staţionarul de copii str.Argeşului nr.117 – un telefon
108. Staţiunea control alimente str.Alex.Sahia nr.58 – un telefon
109. Staţia captare ape – un telefon
110. Șantierul Naval, şos.Portului 26 – cinci telefoane
111. Şcoalagenerală nr.1 str M.Eminescu 30 – un telefon
112. Şcoala generală nr.2 str.Argeşului nr.10 – un telefon
113. Şcoala generală nr.3 str.Popescu Doreanu nr.1 – un telefon
114. Şcoala generală nr.4 str.Războieni nr.7 – un telefon
115. Şcoala generală nr.5 str.M.Eminescu nr.17 – un telefon
116. Şcoala generală nr.6 b-dul Exterior nr.1 – un telefon
117. Trustul de construcţii Ilfov, Șantier 3 Olt. – trei telefoane
118. Trustul de construcţii şi îmbunătăţiri Funciare Curcani – un telefon
119. Uzina de apă Olteniţa-port – un telefon
Total 119 unităţi (abonaţi persoane fizice) cu 214 telefoane.
– lista telefoanelor se încheia cu patru pagini şi jumătate de abonaţi la domiciliu, unde, în ordine alfabetică
erau trecuţi 419 particulari, cu specificarea adresei şi numărului de telefon respectiv.(cine doreşte să cunoască
componenţa îmi poate solicita lista acestor abonaţi).
CONSTRUIREA NOII CLĂDIRI A TELEFOANELOR
În anul 1970, datorită creşterii şi diversificării serviciilor şi activităţii oficiului PTTR (poştă, telegraf,telefoane,radio), oficiul propriuzis s-a scindat, poşta rămânând cu activitatea sa specifică, iar telefoanele au luat
fiinţă ca instituţie separată de sine stătătoare.
Suprafaţa de teren care a aparţinut de la înfiinţarea poştei, a fost împărţită în două, iar jumătatea situată
în partea de vest a fost atribuită viitoarei instituţii cunoscută sub denumirea generic de „TELEFOANE”.
Pe acest teren, paralel cu strada Mihail Eminescu a început în anul 1971 construirea noului imobil unde
avea să funcţioneze telefoanele.
În anul 1974 a fost dată în folosinţă clădirea telefoanelor, situată mai mult pe strada Mihai Eminescu, dar
şi pe colţul format de intersecţia străzii cu cea numită Alexandru Iliescu, unde are şi intrarea, în curte, pentru
mașini.
Clădirea este impunătoare mai mult prin dimensiuni şi mai puţin prin stilul architectonic. Este format din
parter şi două etaje, având fiecare nivel o suprafaţă de 375 mp.adică 1125 mp.în total.
Parterul are opt încăperi. Tot atâtea are şi etajul unu, iar la etajul doi se află centrala telefonică automată
tip Penta-conta, adică cu cinci contacte.
Din stradă, mai ales pe timp de noapte, se vede pe ferestre cum se aprind lumini de mai multe culori pe
măsură ce se formează numerele de telefon solicitate de abonaţi.
La această clădire – ca efect al separării activităţilor de poştă, s-a adăugat extinderea, paralelă cu strada
Mihai Eminescu, format din şapte încăperi şi anume: sala de formă dreptunghiulară, afectată publicului, precedată de o intrare din strada M.Eminescu, al cărui interior era divizat, în partea de est cu patru cabine telefonice, iar în partea de sud, sala de aşteptare, despărţită de un ghişeu, unde de regulă se află două-trei fete care
se ocupă atât cu deservirea celor care doresc să vorbească la telefon cât şi cu încasarea facturilor telefonice de
la abonaţi. De asemeni, tot în acest perimetru de construcţii se află birouri pentru şeful instituţiei, comerciale
şi în legătură cu instalarea sau desfiinţarea posturilor telefonice fixe.
În anul 1975 apare pentru prima dată cartea de telefoane completă a judeţului Ilfov – pe care o posed, din
precauţie, pentru că cu timpul totul dispare şi se uită – având capitala, aşa după când se ştie, în Bucureşti.
Pe prima pagină a cărţii de telefoane este prezentată harta, pe care se arată cum pornesc legăturile telefonice – sub forma de raze solare, racordate la principalele central telefonice la principalele localităţi din cadrul
judeţului Ilfov şi anume: Giurgiu, Olteniţa, Budeşti, Fundulea, Brăneşti, Urziceni, Fierbinţi, Baloteşti, Periş,
Buftea, Tărtăşeşti, Bolintin-Vale, Roata, Mihăileşti, Ghimpaţi, Călugăreni şi Vidra.
Şi spre a nu se uita, Judeţul nostru Ilfov, de tradiţie şi de rezonanţă istorică, se învecina la sud cu Dunărea
(Bulgaria) la est cu judeţul Ialomiţa (până la comuna Mânăstirea inclusiv), la nord-est cu judeţul Buzău, la
nord cu judeţul Prahova, la nord-vest cu judeţul Dâmboviţa, iar la vest cu judeţul Teleorman.
În cadrul judeţului Ilfov şi în special pe localităţile mai importante menţionate mai sus, erau grefate principalele căi de comunicaţie, inclusive reţeaua de electricitate şi – bineînţeles, a celei de telefoane.                               SURSA-MONOGRAFIA ORASULUI OLTENITA de PAUL AMU !