Social

OLTENITA DE ALTADATA-Originea numelui Oltenita-de ALEXANDRU MARCULESCU !

Data certa toponimica a Oltenitei nu se stie. Numele Oltenita apare sub formele vechi de : Otelnita si Oltelnita, Inca de prin secolul al XVII-lea. In forma Otelnita se intilneste in pronuntarea numelui de catre unii batrâni(Otelnita forma pastrata mai ales de ciobanii transilvaneni cari au avut sau au legaturi cu vadul sau orasul Oltenita) ; In cealalta, de Oltelnita se gäseste, pe langa pronuntare, in diversele acte-documente ce se pAstreazA in legatura cu orasul. Si astazi,unele persoane cu putina stiinta de carte se servesc, in corespondenta lor scrisa sau orala,de una din aceste forme vechi, mai ales de forma Oltelnita. Incercand sa explicam originea filologica a numelui Oltenita,expunem diferitele pareri ce s’au emis asupra acestei chestiuni.A de Cihac aseaza numele Oltenita ca Si Olt, Oltenia,etc., printre cele de origina maghiarA (v. Dictionair de’Etimologie, pag. 518).D-1 Tache Papahagi, folklorist, explica numele Oltelnita prin adaugirea terminatiunii slave elnita la radacina Olt :cai vetrtelnitei, ceidelnitel ), etc.,care s ‘a schimbat apoi In Oltenita, cazand litera L .Dr. Iorgu Iordan (Rumänische Toponomastik, TeilI) afirma, la pag. 102 : Olteanca (Mehedinti, Valcea),Olteanul (Buzau, Mehedinti), Olteng$ti(Falciu), 0lteni, sate in Arges, Buzau, Dambovita, Ialomita, Ilfov,Olt, Prahova, Teleorman, Valcea), Olténita,Oltenicioara, (amandoua In Ilfov), cum se vedei in Gh. Pascu :Sufixele Românesti.Intilnim aceste numiri si in mica Valahie (rum. Oltenia). In acest caz ele (numirile)aratäcà originea locuitorilor de care este vorba, este de la tinutul asezat langa riul Olt. La Tiktin oltean, locuitor al Micei Valahiei si al Tarii Fagàrasului (Tara Oltului). Iar la pagina 271, spune : forma veche a Oltenitei mai departe Oltelnita (v. Daco-romania III, pag. 432), de alt-fel, este o parere a mea foarte probabila. Acum ma gandesc la bulgárescul oteljamei, a at:1, serb. Oteliti, vitel :derivatia de nitd fiind. aceea a cuvintelor ce se aflà In rumaneste si slavoneste (comparà G. Pascu, Sufixele ro-manesti, pagina 268),si fonetic nu intAlnim nici o difi-cultate. Densusianu (raspunzind dorintei mele de a cunoaste originea etimologica, a Oltenitei), imi scrie : Asupra formei mai vechi, crede ca ar putea fi pus in legaturà cu bulg.Otelva,ja kalben, viel, Mai curând ne putem gandi la un compus bulg. ot+devinica (c in limbaslavá se ceteste t, deci ot-l-devinita), piatrà de hotar ;comp. otdevljamd, a despArti; ca punct de granitä veche cu Bulgaria s ‘a putut da numele acesta localitatii in forma veche Otelnita, a fost schimbata pe urma In Oltelnita,Oltenita”.Traditia localà pune numele orasului in legatura cu un oarecare Nitu (a) Olteanul, al càrui han infiintat pe pamântul Oltenitei-Vechi,era locul de tragere la han” al tuturor acelora ce lucrau la maglele de sare . Oltenitenii batrani pomenesc si astazi de maglele de sare de pe locul din capätul de nord al strazilor Cuza Voda, Mihai Bravu, acum acoperit de casele ce fac legatura intre oras si Atarnati. MAglele erau bordeele in cari se depozita sarea, pana se trecea dincolo peste Dunare, in imperiul otoman, apoi (1877) tinut bulgaresc (pana in 1913). VA URMA !