Cultural

OLTENITA DE ALTADATA-OAMENI DE SEAMĂ AI ORAŞULUI NOSTRU !

Fotografia alăturată reprezintă intrarea principală în imobilul în
care a luat fiinţă prima dată Muzeul de Arheologie din Olteniţa
în anul 1957 din iniţiativa şi străduinţele lui BARBU IONESCU.
Este vorba de clădirea lui Mihai Dobrescu – cunoscut de
olteniţenii în vârstă sub numele de Mieluş Văcică, care a avut aici
restaurant, iar în spatele acesteia, fabrică de sifoane şi locuinţă, situată
pe strada mare – Argeşului din zilele noastre care atunci se numea Gheorghe Gheorghiu Dej la nr.37.
În partea stângă se află Barbu Ionescu, acum în calitate de director, şi lângă el Plămădeală Andrei. (aşa scrie pe verso fotografiei)
Deasupra uşii, firma pe care scrie : “Comitetul pentru Cultură şi
Artă”. Apoi MUZEUL de ISTORIE şi dedesubt, Olteniţa Judeţul Ilfov.
Nu ştiu de ce pe această firmă scrie “MUZEUL de ISTORIE”,
din moment ce în decizia de înfiinţare scrie “Muzeu de Arheologie”.
Este posibil ca Barbu Ionescu să se fi gândit că arheologia este ştiinţa
care studiază trecutul istoric al omenirii pe baza urmelor materiale
păstrate, însă toate acestea, acum, cad sub incidenţa tardivităţii. Important a fost că Barbu Ionescu a reuşit să înfiinţeze acest muzeu, pe
baza obiectelor arheologice, donate statului, descoperite şi acumulate
de el în decursul a 39 de ani de căutări (din 1918 până în 1957)
Fotografia alăturată îl reprezintă pe fostul proprietar al imobilului
muzeului, cârciumarul Dobrescu Mihai alias Mieluş Văcică, mergând pe
strada mare, spre centru, aflat în dreptul magazinului de coloniale şi delicatese al lui Voicu Mantu, spre nord casa şi salonul de frizerie al lui Gogu
Teodoru, apoi casa cu un etaj a profesorului de latină şi religie dl. Barbu,
după ea magazinul lui Costică Bălan, clădirea cu un etaj unde locuia şi avea
farmacie Leon Azdril şi apoi o parte din clădirea lui Ioniţă Vornicu unde
după naţionalizare a găzduit miliţia locală şi raională.
Această fotografie, dă posibilitatea olteniţenilor în vârstă să reconstituie
o imagine din Olteniţa de altădată dispărută pentru totdeauna datorită demolărilor şi distrugerilor exponenţilor regimului comunist.