Cultural

OLTENITA DE ALTADATA-Hotelul lui IONITA VORNICU !

Monumentala, emblematica, bătrâna și rezistenta clădire din centrul oraşului Olteniţa, proprietatea lui Ion
Ioniţă Vornicu, fotografiată în anul inaugural 1904, având ca scop de utilitate hotel, berărie, cafenea şi sală de
cinematograf, a fost recunosccută ca valoare arhitectonică şi face parte din setul de fotografii apre ciate de o
comisie care şi-a dat avizul pentru a fi expusă în cadrul expoziţiei jubiliare organizată la Bucureşti cu prilejul
aniversării a 40 de ani de domnie a Regelui Carol I, primul suveran al României.
În dreptul plafonului etajului întâi, chiar pe colţ, deasupra balconului din fier forjat, stă scris vizibil:
PROPRIETATEA I. I. VORNICU, iar deasupra acesteia 1904.
Deasupra etajului întâi, chiar pe colţ se afla un impunător, frumos și deosebit cerdac boieresc, în interiorul
căruia, în semi cerc, scria: MARELE HOTEL IONIȚĂ VORNICU.
La mijloc, pe scaune, după o balustradă, stă pe scaune Ioniţă I. Vornicu cu soţia, iar în spatele lor, în picioare, se află fiul său cu soţia.
La balcon, în mijloc, se află primarul de atunci Gheorghe Deculescu, iar la parter la intrare, se află și o
parte din persona lul acestui imobil, după cum se poate observa, femei cu şorţ alb dinainte, chelneri.
În partea stângă şi partea dreaptă a intrării, câte o trăsură. În partea dreaptă a fotografiei, după cele trei
ferestre, se află intrarea în localul unde deasupra scrie vizibil: BERERIE.
În continuare se vede grilajul , montat pe zidul gros din cărămidă, în spatele căruiă se află grădina de vară,
iar mai în dreapta adăpostul care pe timp de vară servea ca sală de cinemato graf unde rulau filme mute – fără
sonor – şi fără scris.
Grădina de vară s-a menţinut în aceeaşi formă şi după naţionalizare, până în anul 1972, când odată cu începerea construirii blocurilor a fost desfiinţată.
Prin urmare, dat fiind faptul că această fotografie a fost văzută şi de Regele Carol I al României, poate fi
considerată că are și valoare istorică. Ceardacul de sus s-a deteriorat în urma cutremurului și, prin urmare, nu
mai există, el a mai rămas doar în fotografie.Fotografia de mai sus îl reprezintă pe Ioniță I. Vornicu, născut în 1860 și decedat la 21 septembrie 1932,
proprietarul imobilului din centrul orașului, bunicul lui Nicu Vornicu, cel care prin actul de donație autentificat
sub nr. 756/6 iunie 1929 la Judecătoria Oltenița, i-a donat nepotului său Nicu Vornicu – când încă nu împlinise
3 ani – acest imobil. Actul de donație a fost întocmit de avocatul Gheorghe Stoenescu.                              PAUL AMU (va urma)