OLTENITA DE ALTADATA-DRUMUL SARII si PRIMARII DE ODINIOARA !(Va urma )

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Capitol extras din MONOGRAFIA MUNICIPIULUI OLTENITA de PAUL AMU !                                                                                                                         DRUMUL SĂRII

 

Traseul parcurs de carele şi căruţele care transportau sare de la salină până la Schela Olteniţa în anul

1837, a rămas cunoscut şi a intrat în istorie sub denumirea de „Drumul sării”

(în scriere folosesc expresiile vremii)

 

 

 

Drumu lor vechi, obicinuit, ca să vie de la Ocnele Telega şi Slănic, Teleajenul, prin apă şi, de acolo, să

viie la apa Prahova unde până la vremea ploilor şi venirea apelor, trecea pă la podul de la Palangă; uneori pe

pod, alteori prin apă.

Iar de atunci, stricându-se acel pod ce era, precum şi vadul, au mutat drumul cuvreun ceas mai la

vale.

Se trecea Prahova pă la Drăgăşani, unde când este apa în matca ei, trece prin apă; iar când apa este mare,

precum când era zăporul, o trece pe podul umblător ce este (pod cu bacuri).

Si aşa, cum am statornicit drum toţi pă acolo.

De la Drăgăneşti, vin la apa Ialomiţii, unde trec pă podul stătător de la Hierbinţi (este vorba de Fierbinţi),

foarte bun.

Si de acolo nu mai trec nici o apă, până la schelă; decât nişte lacuri, unde au fost şi poduri, şi de vreo

patru ani când cu seceta, stricându-să, nu le-au mai dres nimeni.

Si ei pătimesc, fiind siliţi ca să îndoiască trăgătorii la care până să treacă (adică să dubleze numărul de

boi sau cai la tracţiune).

Iar între-alte locuri nici au cercat, nici cearcă vreo zăticnire.

 

206

 

 

 

 

Prin alte părţi, pe drumul lor, precum şi pă la dânşii, vede necurmate porunci de la supt- ocârmuitori,

pentru dregerea drumurilor scoţând salahori pă unde este câte cevaşiu stricat. Iar pentru aceasta n-au văzut ni-

meni.

 

Ceata Cotmeni: Stefan Iordache, Stoica Iordache, Stoica Barbu, Nicolae Iordache, Vâlsan Neacşul, Du-

mitru Iordache.

 

Ceata Livadea: Ion, Lupul, Gheorghe, Vasile, Nicolae.

 

Ceata Poiana Mierlii: Petre, Savul, Stanciul, Vasile, Radul, stoica, Stoian, Ilie, Radu, Ion, Ene, Gheorghe,

Voicul, Filpi.

 

Cetele erau formate dintr-un grup de oameni, de regulă înrudiţi între ei, pentru că pe atunci se practica

jaful la drumul mare.

 

OLTENIŢA 1837, octomvrie, 7.

Pentru autenticitate, s-a păstrat formă identică cu documentul original.

Drumul sării însemnat pe harta fostului judeţ Ilfov.

 

Bibliografie:

Arhivele Statului, Bucureşti, Vistieria nr. arh. 7297/1836 fila 952 nr. 517.

DOCUMENTELE, privitoare la economia Ţării Româneşti 1800-1850, volumul II fila 891.

 

în zilele noastre o stradă din Bucureşti, poartă denumirea „Drumul sării”.

 

Notă: în ce priveşte şoseaua Iaşi-Silistra (capitala judeţului Durostor din Cadrilater) aceasta trecea prin

Focşani şi Buzău.

 

 

 

VAMA OLTENIŢA

 

 

A fost înfiinţată prima dată la 1 ianuarie 1860 în Portul Olteniţa.

în „registrul istoric” existent la Căpitănia Portului Olteniţa, după inventarul cuprinsului istoric, o intro-

ducere, arată următoarele:

„Porţiunea de 1 km. de pe malul stâng al Dunării, de la gura Argeşului şi din drepul Turtucăii – carantina

de altă dată din Pădurea Alimăneşteanu, a servit multă vreme ca punct de trecere şi rudimentar port al oraşului

Olteniţa.

Aici odinioară, până la 1913, când am alipit Cadrilaterul, funcţiona un birou vamal – înfiinţat la 1860,

unde se vizau paşapoartele.

Tot aici se găsea şi un han pentru călători.

Mai târziu, mai precis între anii 1868 şi 1870, malul a fost consolidat cu un chei şi portul s-a mutat mai

spre răsărit, în dreptul kilometrului 430, pe acelaşi loc unde se află astăzi.

Aici se construiesc treptat magazii pentru mărfuri (sare, cereale, leguminoase) care se încărcau apoi în

şlepuri şi luau drumul străinătăţii.

în clădirea veche, pe frontispiciul acesteia, pe o firmă, scrie: Poliţia portului Olteniţa – cu litere mari – iar

dedesupt, poliţia paşapoarte.

LISTA PRIMARILOR DE LA FONDAREA ORAŞULUI OLTENIŢA PÂNĂ îN ZILELE

NOASTRE

Monografiile scrise până în momentul de faţă, pentru perioada 1853 – 1877, n-au menţionat numele pri-

marilor afirmând că arhiva a fost distrusă de război, ceea ce de fapt era adevărat. Totuşi, în urma incursiunilor

efectuate prin documente şi arhive, am reuşit în cele din urmă, împreună cu domnul prof. Done Serbănescu

directorul Muzeului de Arheologie – Cultura Gumelniţa şi am identificat persoanele care au ocupat funcţia de

primar (similară cu magistrat, cum i se spunea şi cum era considerat la vremea respectivă de localnici) menţion-

ate la începutul acestei liste în persoana următorilor: Matache Ion, Davidolu Panaiotis şi Dimitrie Tretinescu.

Am scris Tretinescu şi nu Trătinescu cum spun olteniţenii întrucât aşa l-am identificat după unele semnături

date pe câteva acte de stare civilă.

Primul primar Matache Ion, al cărui nume l-a purtat un timp strada gării, îşi doarme somnul de veci în

mormântul de forma unui monument aflat în partea dreaptă a bisericii Sfântul Nicolae din centru oraşului.

Mormântul este protejat şi îngrădit cu un frumos şi rezistent gard de fier, iar pe placa de marmură orizontală,

am descifrat, împreună cu preotul Veşteman parohul bisericii, că scrie:

„Opriţi-vă puţin, o muritori,

Sub piatra ce înveleşte,

Acestu tristu mormânt,

Aici zace, odihneşte,

Ţărâna şi al meu mormânt,

Fostam şi eu ca voi în lume,

Astadi colli sus în ceru,

Toate în lumes trecătoare Divină-

tate în eternu,

Glorie, avere’s vane,

Virtute nepieritoare,

Ca om în lume trăitu,

Or ce erori ca-m făcutu Voi ertaţile

pe toate,

Căci şi eu pe voi vă ertu.

Matache Ioan născut la Anul 1815

mai 22 şi răposatu La anul 1866,

iunie 30”.

În partea de vest, pe crucea din marmură albă – cândva -, de trei metri înălţime, care la partea superioară

se temină cu un înger, între acesta şi soclu, scrie: „Matache Ioan născut la anul 1815, luna Maiu, ziua 22 şi ră-

posatu la anul 1866, iunie, 30. Aici se însemnează numile răposaţiloru miei părinţi, Ioan, Zoiţa, George, Ioan,

Stanca, Stana, Ilinca, Niculina, Anca, Lovin.

Cei care au notat în dreptul lor „P.C.R.” reprezintă primari puşi de regimul comunist.

Primarul Nicolae Teodor era locotenent colonel trecut în rezervă (1938 – 1939), iar locotenent colonelul

Dumitru Băiculescu era ofiţer activ. De altfel mareşalul Ion Antonescu pe atunci conducătorul statului, în multe

oraşe din ţară, numise primari din rândul ofiţerilor superiori.

 

 

1.

 

Matache Ioan, primul primar al ora]ului, cunoscut p@n` acum sub numele de

Tache magistratul, diminutivul provenind de la Ma(tache) atribuit de primii

olteni\eni

 

1853 – 1856

 

2.

Davidolu Panaiotis, grec, existent [n documentele vremii tot ca magistrat, deci

primar

 

1857 – 1862

 

3.

 

Dimitrie Tretinescu, men\ionat [n documente tot ca magistrat, a avut cea mai

lung` prezen\` [n func\ia de primar, 19 ani ne[ntrerup\i

 

1863 – 1877

 

1877 – 1881

4. G. N. Danielescu  

1881 – 1882

5. Vasile V. H. Velciu  

1882 – 1885

6. M. Nicolescu  

1885 – 1886

7. Floarea Popescu  

1887 – 1889

8. C.N. Daniilescu  

1890 – 1900

9. T.C. Atanasiu  

1901 –

10. N.I. Stoenescu  

1901 –

11. Hristache N. Daniilescu  

1901 – 1902

12. Gheorghe }tef`nescu  

1903

13. T.C. Atanasiu  

1903 –

14. M.A. Cheoseaua  

1904 –

15. Gheorghe Deculescu  

1904 – 1906

1 6 . Cristache N. Daniilescu  

1907 – 1909

1 7 . Gheorghe Deculescu  

1910 –

18. V.N. Danielescu  

1910 – 1912

19. Iancu Sl`vescu  

1913 – 1916

20. Ioan B`rbulescu  

1917 –

21. Iancu Sl`vescu  

1918 – 1919

22. Hristache Daniilescu  

1919 – 1929

23. Niculae }eitan, Costic` Nica, Niculai }eitan  

1929 –

24. Ionel Deculescu 1929 – 1931
25. Alexandru Ionescu, preot Gh. Sechelarie, V. Fundendeanu 1931 – 1932
26. N. }eitan 1932 – 1934
27. Aristide D. Penu 1934 – 1936
28. Vasile Fundeneanu 1936 – 1938
29. Locotenent colonel Nicolae Teodor 1938 – 1939
30. Dr. Constantin Sava 1939 – 1940
31. Prof. Marin Cernea 1940 – 1941
32. Dr. Constantin Sava 1941 – 1942
33. N. N. Popescu 1942 –
34. Locotenent colonel Dumitru B`iculescu 1942 – 1943
35. Avocat Ionel Marinescu 1943 – 1945
36. Avocat Gheorghe }tefan P.C.R. 1946 – 1949
37. Gheorghe Manolache hamal din port P.C.R. 1949 – 1951
38. Gheorghe Manolache hamal din port P.C.R. 1951 – 1958
39. Gheorghe Vl`sceanu P.C.R. 1958 – 1963
40. Stoica Ion P.C.R. 1963 – 1967
41. N`stase Petre P.C.R. 1967 – 1968
42. Iosin Niculae P.C.R. 1968 – 1980
43. Dobre Haralambie P.C.R. 1980 – 1981
44. Cojoac` Victor P.C.R. 1981 – 1987
45. Surianu Dumitru Niculae P.C.R. 1987 – 1989
46. Prof. Pavel Iulian Lucian 1989 – 1990
47. Ing. Petculescu Viorel 1990 – 1992
48. Pof. }tefan Dumitru 1992 – 1996
49. Prof. Sima Rodin 1996 – 2000
50. Prof. }tefan Dumitru 2000 – 2004
51. Ing. Milescu Costinel 2004– 2008
52. Ing. Milescu Costinel 2008 –2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136