RADIO TV OLTENITA
Social

OLTENITA DE ALTADATA-Cladiri de referinta !

Prin anii 1972, când a început şi în oraşul nostru, acea prigoană disperată pentru deposedarea oamenilor
de proprietăţi, de case şi demolarea acestora de către regimul comunist, treptat dar sigur, clădirile de pe strada
mare – acest Lipscani de altă dată al Olteniţei – avea să dispară pentru totdeauna, luându-le locul acele blocuri
tip, cu spaţii reduse, lipsite de confort şi de estetică edilitară.
Se ştie că în România au existat partide politice, dar nici unul din acestea nu a atentat în mod abuziv, barbar, la proprietatea omului, nu a comis fărădelegi şi abuzuri ca această organizaţie subversivă, ajunsă la putere
prin fraudă şi cu ajutorul armatei roşii, care în ultima instanţă a îngenunchiat un popor, impunându-i o orânduire
nedorită, total străină naţiei române.
Regimul, Partidul Comunist Român prin organele sale de represiune – în special în perioada de început,
a avut un comportament terorist, pătrunzând în casele oamenilor la orice oră din zi şi din noapte, confiscând
tot ce doreau, fel de fel de indivizi, fără să dea socoteală nimănui de faptele lor, asumându-şi un abuz împotriva
celor mai elementare norme de civilizaţie şi drept de a dispune – potrivit capriciului te miri cărui individ politic,
chiar de libertatea şi viaţa oamenilor.
Ne-a fost dat să trăim cele mai perfide vremuri în care, regimul comunist, prin toate măsurile diabolice
pe care le lua invariabil împotriva omului, să meargă până acolo încât să spună că acestea sunt în favoarea lui.
Mă refer succint numai la două dintre acestea: confiscarea pământurilor – fără deosebire – la toţi cetăţenii ţării
şi la demolarea caselor.
Prin ACTUL DE DONAŢIE din 3 iunie 1988 doctorul Ilie Cernea face dovada că a predat muzeului un
număr de 61 de fotografii originale, după cum urmează:
I
A. UN NUMĂR DE 13 FOTOGRAFII MĂRIMEA 22/16 CM. REPREZENTÂND:
1. Casa Pitulice – “Magazinul Ferometal”—————————————————————————————–
2. Hotel “România” – proprietatea lui Ion Paniu
3. Hotel şi berăria lui I.Vornicu———————————————————————————————————————
4. Spitalul vechi de la gară “Principesa Elisabeta”
5. Vama din portul Olteniţa
6. Poliţia Portului Olteniţa
7. Poliţia oraşului Olteniţa – casa Mihăilescu sau Mircea Dumitrescu
8. Judecătoria Olteniţa şi Şcoala de Arte şi Meserii
9. Biserica “Sfântul Nicolae” din centrul oraşului
10. Oborul oraşului Olteniţa
11. Parcul central din faţa cinematografului
12. Podul de lemn de peste râul Argeş
13. Portul Olteniţa în anul 1906
Fotografiile de mai sus prezintă o importanţă deosebită din mai multe motive şi anume:
– a. în primul rând valoarea inestimabilă este conferită de unicitatea lor întrucât aşa ceva nu mai există,
– b. fotografiile fiind originale, sunt clare,
– c. având dimensiunile de 22/16 cm se încadrează în categoria fotografiilor mari,
– d. dat fiind faptul că au fost executate în anul 1906, deci în urmă cu un secol, un cunoscător iniţiat poate
trage concluzii cu privire la caracteristicile arhitecturale ale clădirilor de atunci,
– e. fotografiile au fost recunoscute ca valoare artistică şi de documentare, întrucât au fost apreciate de o
comisie care şi-a dat avizul de a fi expuse în cadrul EXPOZIŢIEI JUBILIARE ORGANIZATĂ LA BUCUREŞTI CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 40 DE ANI DE DOMNIE A REGELUI CAROL I, primul suveran
al României. Tocmai pentru a se distinge şi deosebi de altele, unele fotografii sunt însoţite de menţiunea “din
Olteniţa”,
– f. aceste fotografii au fost prezentate de primarul de atunci al oraşului nostru Gheorghe Deculescu,
– g. mai târziu, în trecerea sa cu trenul spre Dunăre, suveranul României însoţit de o suită, într-o scurtă
staţionare a trenului în gara CFR Olteniţa, avea să-l recunoască pe primarul de atunci, aşa cum voi arăta la
momentul potrivit.                                                                                                                                                                                       FOTO-OLTENITA DE ALTADATA——