Noi oportunități pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă de a obține un certificat de calificare

Una dintre măsurile  implementate, începând cu luna octombrie 2013, de către  AJOFM Călărași, măsură ce are în vedere  creşterea sanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, o constituie  evaluare şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale.

Cu alte cuvinte, persoanele care au abilități practice într-o meserie sau alta și nu  dețin un certificat de calificare în această meserie, îl pot obține susținând un examen practic în fața unei comisii,  fără a mai fi nevoie să urmeze cursul de calificare.

Legea 250/2013 pentru modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă prevede că persoanele înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă –Călărași, care nu realizează venituri, pot beneficia, în mod gratuit, de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale.  De gratuitatea serviciilor beneficiază și persoanele  care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare,  sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare (500 lei) şi care sunt înregistrate la AJOFM Călărași.

Accesul la aceste servicii se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere, în situaţia în care, în cadrul acestor activităţi, se constată că persoanele nu deţin certificat de calificare  pentru ocupaţia/meseria în care au cunoștințe practice şi nu au eventuale restricţii medicale cu privire la practicarea acesteia.

Persoanelelor aflate în căutarea unui loc de muncă, ce beneficiază, în mod gratuit, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale,  li se asigură  echipament de protecţie, acolo unde este cazul, în timpul procesului de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale și li se decontează cheltuielile de transport pentru traseul de la domiciliu, la unitatea de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale.

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale se realizează  numai pentru ocupaţiile sau calificările pentru care sunt autorizate, potrivit legii, centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale.

Responsabil mass-media,

Simona DONCIU

Error