Social

NAŢIONALIZAREA UNOR CLĂDIRI DIN OLTENIŢA

NAŢIONALIZAREA UNOR CLĂDIRI DIN OLTENIŢA
Regimul comunist din România spunea că “Naţionalizarea este un act revoluţionar al clasei muncitoare”,
ori nimic nu este mai neadevărat decât aceasta, pentru că nu a adresat nimani o asemenea cerere, ca reprezentant
al clasei muncitoare, pentru aceste naţionalizări. Şi aceasta, ca multe altele, sunt pure speculaţii în numele aşa
zisei – clase muncitoare.
Naţionalizarea a fost o măsură stabilită şi dictată de la Kremlin, prin cunoscutul “Plan în 10 puncte” adus
de o delegaţie de sovietici la Bucureşti, la 7 martie 1945, adică exact a doua zi după instalarea aşa numitului
“Guvern de largă concentrare a lui dr. Petru Groza” de la 6 martie 1945.
În fapt – pentru că nu se poate vorbi în drept – lipsind o asemenea prevedere legală, naţionalizarea a fost
o măsură, un act brutal, sălbatic, generalizat şi abuziv al exponenţilor regimului comunist, prin care, de la cel
mai sărac până la cel mai bogat, regimul comunist şi-a însuşit pământuri – chiar terenul de sub casa fiecărui
om, magazine, ateliere, întreprinderi, fabrici, etc..
Spun aceasta pentru că în fapt şi în “aparenta înscriere de bună voie cu pământul în colectiv” a fost tot o
naţionalizare.
Aşa zisa naţionalizare a fost extinsă şi a operat la nivel naţional, iar prin efectele ei, s-a extins şi asupra
proprietarilor din afara graniţelor ţării. Absolut totul a trecut în mod obligatoriu în proprietatea statului, iar în
timp, partidul comunist, a devenit Partidul-Stat.
Funcţiunile statului formal mai erau menţinute, aceasta şi pentru că partidul nu avea personal competent
– fiindcă una este să lucrezi efectiv, şi alta este ca permanent să-l critici pe altul.
Acest abuz, fără a se mai feri de nimeni, regimul comunist, pentru a-l legifera, l-au înscris chiar în constituţie
unde spunea, redau textual:
“În Republica Socialistă România, forţa politică conducătoare este Partidul Comunist Român”. Ori forţa
politică înseamnă de fapt însuşirea puterii în toate domeniile.
Constituţia României comuniste a fost singura din lume care a avut o asemenea prevedere abuzivă şi tupeistă.
Nici U.R.S.S. şi nici-o republică unională, incomparabil mai îndoctrinate de comunism şi de bolşevism,
nu au avut atâta tupeu nesimţit ca să prevadă în Constituţie un asemenea articol.
În continuare urmează tabelul nominal cu imobilele “naţionalizate”.
T A B E L N O M I N A L
CU NUMELE ŞI PRENUMELE PROPRIETARILOR ŞI ADRESELE
IMOBILELOR DIN ORAŞUL OLTENIŢA NAŢIONALIZATE, CONSIDERATE
– PROBABIL PRIN ECHIVALENŢĂ – ÎN NUMĂR DE APARTAMENTE. (În situaţia
depistată în arhivă nu se dă vreo explicaţie de natură să lămurească ce s-a avut în vedere
când s-a procedat în acest fel).
1. – A. Neagu, 5 apartamente, Olteniţa, str. Gheorghe-Gheorghiu Dej, nr. 26.
2. – Alexandru Creţu, 4 apartamente, Olteniţa, str. Gheorghe-Gheorghiu Dej nr.46 şi str. Alexandru Sahia
nr.25.
3. – Alexandru cristescu 1 apartament, Olteniţa str. Cuza Vodă nr. 137.
4. – Aurora Vornicu, 1 apartament, Olteniţa str.Cuza Vodă 137
5. – Adrana Vornicu, 1 apartament, Olteniţa str. Cuza Vodă 72.
6. – Bărbulescu Dumitru, 3 apartamente, Olteniţa, str. Gheorghe-Gheorghiu dej nr.99
7. – Constantin Călin, 1 apartament, Olteniţa str. Alex.Sahia nr.17
8. – Constantin Geallep, 2 apartamente, Olteniţa bulevardul Mărăşeşti nr.32
9. – Dumitru Gh. Deculescu, 2 apartamente, Olteniţa, str. I.Slăvescu nr.54
10. – Dumitru Constantinescu, 1 apartament, Olteniţa str. Mihai Bravu nr.200
11. – Dumitru Boiculescu, 1 apartament, Olteniţa b-dul 6 Martie nr.24 (este posibil ca acest Boiculescu să
fie Baiculescu fost primar al oraşului Olteniţa în anul 1942)
143
12. – Familia Teodoru,1 apartament, Olteniţa, str.Mihai Bravu nr.19
13. – Eftimie Danielescu, 1 apartament, Olteniţa str. Alexandru Iliescu nr. 40
14. – Elena Danielescu, 1 apartament, Olteniţa str. Cuza Vodă nr.132
15. – Elisabeta Alimăneşteanu, 2 apartamente, Olteniţa str. Alexandru Sahia nr.150
16. – Elena C. D. Penu, 4 apartamente, Olteniţa, str. Mihai Bravu nr.82, Piaţa Mercur nr.9
17. – Gheorghe D. Oblu, 5 apartamente, Olteniţa str. Gheorghe-Gheorghiu Dej nr.30 şi Bucureşti str. Radu
Boiangiu nr.18
18. – Gheorghe D. Stere, 8 apartamente, Olteniţa, str. Gheorghe-Gheorghiu dej nr.74
19. – Ioana I. Stoenescu (Zăhărel), 5 apartamente, Olteniţa str.Gheorghe-Gheorghiu Dej nr.31, 49 şi
Alexandru Ghica nr.15
20. – Ionescu Fotino, 1 apartament, Olteniţa str. Alex. Ghica nr.8
21. – Ion A.Ionescu, 4 apartamente, Olteniţa, str.I.Slăvescu nr.22, str. Cuza Vodă nr.131, str. Alexandru
Sahia nr.37
22. – Ion Olteanu, 3 apartamente, Olteniţa str. Alex. Sahia nr.65
23. – Ion I.Bălan, 3 apartamente, Olteniţa, atr. Gheorghe-Gheorghiu Dej nr.56 şi b-dul 6 Martie nr.23
24. – Ion C. Penu, 2 apartamente, Olteniţa, str. Cuza Vodă nr. 151, Piaţa Mercur nr.10
25. – Ion Bărbulescu, 1 apartament, olteniţa str. Iancu Slăvescu 11
26. – Ion Bratu şi Bacelian, 1 apartament, Olteniţa str. Gheorghe-Gheorghiu Dej nr.?
27. – Iancu M. Ionescu, 1 apartament, Olteniţa str. Alex. Ghica nr.6
28. – Marin Ionescu, 5 apartamente, olteniţa, str.Gheorghe- gheorghiu Dej nr. 65, 75 şi str. Cuza Vodă
nr.161
29. – M. Deculescu, 3 apartamente, Olteniţa, str. I. Slăvescu 23
30. – Mihail Banu, 4 apartamente, Olteniţa str. Alex. Sahia nr.35
31. – Maria şi G. Chioseaua, 5 apartamente, Olteniţa str. Alex. Sahia nr.86, Bucureşti b-dul 6 Martie nr.71,
Piaţa Sahia nr.4 şi str. 30 Decembrie
32. – Niculae I.Vornicu, 4 apartamente, Olteniţa, str. Gheorghe-Gheorghiu dej nr.69 şi 85
33. – Niţă Ionescu, 3 apartamente, Olteniţa str. Alex. Sahia nr.69, str. Gheorghe Gheorghiu Dej nr.11 şi str.
Traian nr.20
34. – Niculae T. Cojocaru, 4 apartamente, Olteniţa str. Alex.Ghica nr.22 şi str. I. Slăvescu nr.39
35. – Penu Aristide, 3 apartamente, Olteniţa, str. Alex.Sahia, Heliade Rădulescu, Cuza Vodă nr. 141
36. – Sevastia D. Mihăilescu, 1 apartament Olteniţa, str. Niculae Belea nr.5, la Piaţă,
37. – Traian Zorzor, 5 apartamente, Olteniţa, str. Alex. Iliescu nr.14, 12,str. Cuza Vodă nr. 109
38. – Vasile R. Fundeneanu, 6 apartamente, Olteniţa, str. Gheorghe-Gheorghiu Dej nr.78, Alex.Iliescu nr.78
39. – Vasile Teodoru (moştenitori) 5 apartamente, Olteniţa str Gheorghe Gheorghiu Dej nr.88 şi str.
Alex.Sahia nr.90
40. – Vasile C. Nica, 1 apartament, Olteniţa str. I.H.Rădulescu nr. 137
Prezentul tabel nominal este identic cu copia originală găsită în arhivă.
Paul Amu
N.B. Strada Gheorghe-Gheorghiu Dej de atunci este strada mare, sau, altfel spus, în prezent
str.Argeşului.   VA URMA  !