MITRENI-DESCHIDERE CĂRȚI FUNCIARE !

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CĂLĂRAȘI a înregistrat, gratuit pentru cetățeni, 1282 imobile din comuna MITRENI. Cele 1282 cărți funciare noi, care au vizat o suprafață de 785,70 hectare, au fost deschise ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale 7, 13, 15, 18, 26 și 28.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015- 2023 pot fi obținute pe site-ul ANCPI, la adresa www.ancpi.ro/pnccf.

 

 

 

 

 

 

 

Error