Video

Lansarea cărții CHIRNOGI-TUTRAKAN punte peste Dunăre -autor Relu Cotoban

La Chirnogi, judetul Călărași -localitate dunăreană , înfrățită cu municipiul Tutrakan din Bulgaria ,a fost lansată joi 26.01.2023 cartea : ,, Chirnogi -Tutrakan Punte peste Dunăre ” autor Relu Cotoban.
Cartea se dorește o cronică a activității transfrontaliere dintre cele două comunități situate geografic față în față pe ambele maluri ale Dunării timp de 12 ani.Cartea este tipărită ca un album de artă cu multe fotografii color,pe hîrtie de calitate in condiții grafice superioare.Lansarea cărții a fost făcută la Chirnogi in prezenta unui numeros auditoriu de circa 140 de persoane din Chirnogi dar și oaspeți din București, Călărași, Giurgiu.Au onorat lansarea cărții oaspeți din Bulgaria de la Tutrakan ( trei delegații una din partea primăriei municipiului Tutrakan conduse de dl primar dr.Dimitrie Stefanov și d-na viceprimar Darina Ivanova , o altă delegație din cadrul muzeului de istorie din Tutrakan condusă de director Peter Boychev,și o a treia delegație din Sume nți prof. Kalina Mihailova),a fost prezent din Silistra vicarul mitropoliei Durustorumului, părintele Protoprezbiter Dobre.Din partea română au onorat cu prezența alături de mai multe persoane din București o delegație de cadre militare în rezervă profesor universitar dr. Repez Filofteia,col.dr. Tiberiu Tănase. Au fost prezenți alaturi de preoții gazdă (pr. Adrian Postolea, Dănuț Ioniță)preacucernicul părinte protopop dr. Marian Necula, părintele secretar Daniel Ciobanu,(pr Mihail Mihailov din Bulgaria),pr .Moșu Sandu,pr Alin Radu,pe Florin Matei, preotul Fanel Burulean (unul din cei ce au susținut aceasta activitate de prietenie transfrontalieră)și preacucernicul preot Daniel Matei din eparhia Giurgiului . Preacucernicii preoți români și bulgari au săvârșit o slujbă de Te deum ( de mulțumire).Din partea conducerii județului a onorat cu prezența domnul vicepreședinte al consiliului județean Călărași Mihăiță Beștea.
Gazde au fost dl primar Ion Stefan și viceprimar Adrian State, alaturi de consilierii locali (Irinel Roman , Dragomir Ilie, Viorel Zamfir,Ion Andrei, Anghel Capdemai, Costel Cotoban, Mărgărit Gheorghe). Au fost reprezentanți ai Poștei Române ( sucursala Călărași),ai CARP Oltenița, directorii celor două școli din Chirnogi ( prof. Monica Vasile și prof. Stelică Pană) alaturi de citeva cadre didactice.A fost prezent și comandantul jandarmeriei Oltenița dl Ioan Coman fiu al Chirnogiului prezentat și în paginile cărții ca participant al uneia din acțiunile onorante transfrontaliere desfășurate la Chirnogi.Comandantul sectorului poliției de frontieră Chirnogi dl Nica a fost prezent alături de alți distinși invitați,ingineri,profesori oameni din toate mediile sociale ( Editorul Barbara Bacauanu , scriitoarea Aurora Georgescu) . La manifestarea cultură prilejuită de lansarea cărții Chirnogi Tutrakan punte peste Dunăre au fost prezenți d-na Diana Coarna (Istrati) de la Radio Moldova și d-l Dumitru Dragon de la Radio tv Oltenița cel care a promovat toate acțiunile comune româno bulgare cuprinse în carte. Cartea prezintă cele două localități cu istoric( arhitectură,statui și monumente, clădiri de patrimoniu),cu prezent ( instituții oficiale ,muzee,școli ,case de cultură),cu activități comune desfășurate în cadrul înfrățirii dintre CHIRNOGI și TUTRAKAN, vizite ale unor personalități,diverse informații și repere culturale sau istorice inedite ( la Chirnogi a fost înființată prima cooperativa de credit din România !). Cartea vorbește despre oameni, despre prezent dar și despre viitor.La sfirsitul cărții Chirnogi Tutrakan punte peste Dunăre sunt prezentați o familie mixtă formată dintr-un roman din Chirnogi și o tinără din Bulgaria ce muncesc acum in străinătate și au un copilaș botezat chiar în biserică Sf Nicolae Chirnogi. Au fost alocuțiuni despre carte și despre autor deosebit de emoționante din partea a unor numeroși vorbitori începând cu vicepreședinte județului și cu cei doi primari. Se cuvin mulțumiri tuturor celor prezenți, tuturor celor implicați în activitățile prezentate în carte. Deasemenea mulțumim traducătorilor cărții bilingve româno bulgare preot Kiril Sinev ( partea despre Chirnogi)și bibliotecar Stefka Kapincheva ( partea despre Tutrakan).cartea are un rezumat in limbile franceză (prof Carmen Niculae), rusă ( ing. Bezer Veaceslav), engleză (ing.Ionut Alexandru Carciog)și japoneză ( prof. Daniela Vișan). In concluzie cartea trebuie citită – aceasta carte este o călătorie,o invitație la descoperirea a doua locuri minunate Chirnogi in Romania și Tutrakan in Bulgaria.