Social

Lansare provocată elevilor de gimnaziu-Elevii din tot judeţul participă la o competiţie de tradiţie „Prietenii pompierilor”- ediţia 2019

                                  Buletin informativ

 

Lansare provocată elevilor de gimnaziu

 

În data de 29 mai, în complexul sportiv municipal din Călăraşi

          Elevii din tot judeţul participă la o competiţie de tradiţie

                        „Prietenii pompierilor”- ediţia 2019

 

    În data de 29 mai a.c., începând cu ora 08.30, se va desfăşura, în incinta stadionului municipal din Călăraşi, etapa judeţeană a concursului cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii pompierilor”- ediţia 2019.

    Concursul, cu tematică specifică serviciilor pentru situaţii de urgenţă, are caracter educativ, tehnico-aplicativ şi sportiv şi se organizează anual cu elevii de şcoli generale, fiind compus din trei probe care urmăresc cunoaşterea actelor normative ce reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor, cât şi formarea unor trăsături moral-volitive, cum ar fi: iniţiativă, spirit de echipă, curaj, dârzenie, hotărâre, perseverenţă, cinste, corectitudine şi nu în ultimul rând, disciplină.

 

                              

 

 

      Competiţia presupune parcurgerea a trei probe: o probă teoretică (test grilă) şi două practice: „Pista de îndemânare peste obstacole” şi „Ştafeta de 400 de metri cu obstacole”

 

    Proba teoretică constă în rezolvarea unui test de tip grilă (chestionar), care cuprinde 10 întrebări, fiecare dintre ele având câte trei rezolvări enumerate, dintre care una reală şi două eronate.

 

    Prima probă practică, „Pista cu obstacole” constă în parcurgerea a 4 tronsoane cu obstacole, activitate ce are menirea de a testa abilităţile de intervenţie ale celor 9 concurenţi care formează echipajul.

 

    Cea de-a doua probă practică, „Ştafeta de 400 de metri cu obstacole” se desfăşoară pe două culoare. Concurenţii fiecărui echipaj trebuie, ca de fiecare dată, fie, să treacă peste un obstacol, fie să alerge o lungime de tronson, preluând şi predând ştafeta de a primul până la ultimul concurent.

 

    La această etapă sunt invitate să participe unităţi de învăţământ, (şcoli generale – gimnaziu) din întreg judeţul Călărași.

 

    La finalul competiţiei, organizatorii vor premia echipele câştigătoare cu premii, diplome, cupe şi medalii, acestea fiind asigurate cu sprijinul Consiliului Județean Călărași.