PublicitateSocial

Indemnizatii si conditii obligatorii pentru ocuparea functiilor de conducere din invatamant

Indemnizatii si conditii obligatorii pentru ocuparea functiilor de conducere din invatamant

ciocan-salarizare_5429Indemnizatia de conducere pentru functiile de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar se calculeaza ca procent din salariul de incadrare al functiei didactice si devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale.

Atentie! Poate beneficia de o indemnizatie de 15% din salariul de incadrare,personalul didactic din unitatile de invatamant special, stabilite in conditiile legii. Indemnizatia de 15% pentru invatamantul special devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale.

In schimb, indemnizatia pentru functiile de conducere din invatamantul universitar se calculeaza ca procent din nivelul minim al salariului de incadrare al functiei didactice de profesor universitar cu vechime in invatamant de peste 40 de ani si devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale.

Incadrarea si salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant este reglementata de Legea nr. 63/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Posturile de conducere din invatamant se vor ocupa si in anul scolar 2015-2016 prin concurs. Ministerul Educatiei a anuntat ca la sfarsitul lunii octombrie va avea loc concursul pentru ocuparea posturilor de directori de scoli si alte posturi de conducere si indrumare din invatamant.

In cazul inspectorilor scolari, acestia trebuie sa indeplineasca o serie de conditii obligatorii pentru ocuparea posturilor vacante:

– sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior de lunga durata
– sa aiba diploma de licenta sau diploma de absolvire a ciclului II Bologna + diploma de master

Audiobook Meditatii la limba romana pentru liceu
Audiobook Meditatii la limba romana pentru liceu

Vezi detalii

Memoratoare gimnaziu si liceu
Memoratoare gimnaziu si liceu

Vezi detalii

Dictionar 1000 de cuvinte scrise cu cratima
Dictionar 1000 de cuvinte scrise cu cratima

Vezi detalii

– sa fie titulari, cu contract de munca individual pe perioada nedeterminata in invatamantul preuniversitar
– sa aiba gradul didactic I sau titlu stiintific de doctor
– sa aiba vechime efectiva la catedra de cel putin sapte ani in invatamantul preuniversitar
– sa aiba calificativul anual “foarte bine” in ultimii cinci ani
– sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii cinci ani
– sa nu fie condamnat pentru pentru savarsirea unei infractiuni
– sa nu fie lipsit de dreptul de a ocupa o functie de conducere, indrumare, ori control prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila
– sa fie apt din punct de vedere medical
– sa fie membru al Corpului national de experti in managementul educational-SURSA-http://www.portalinvatamant.ro/articole/legi-25/indemnizatii-si-conditii-obligatorii-pentru-ocuparea-functiilor-de-conducere-din-invatamant-5429.html