RADIO TV OLTENITA
Social

Incepe evaluarea directorilor de scoli. Metodologia anuntata de Ministerul Educatiei

In fiecare an, directorii institutiilor de invatamant sunt evaluati de catre inspectoratul scolar. Evaluarea cuprinde trei etape, incepe printr-o autoevaluare si se finalizeaza prin acordarea unui calificativ anual sau pentru perioada aferenta exercitarii functiei de conducere.

Pe baza fiselor-cadru aprobate de Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratele scolare elaboreaza sau revizuiesc la inceputul anului scolar fisa de (auto)evaluare pentru director din unitatile de invatamant preuniversitar. Cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, pot introduce noi criterii de performanta, punctajele din fisa de (auto)evaluare fiind realocate in functie de specificul unitatii de invatamant (nivel de invatamant, filiera, invatamant special, alternative educationale).