Social

In comuna Ulmeni s-a finalizat proiectul Sistem de supraveghere video local

Pentru siguranța  tuturor , în comuna Ulmeni s-a finalizat proiectul Sistem de supraveghere video local!