Social

În atenţia candidaţilor înscrişi la examenul naţional de definitivare în învăţământ – sesiunea 2021

Inspectoratul Şcolar Judeţean Călărași organizează Examenul naţional de definitivare în învăţământ pentru candidaţii înscrişi în judeţul Călărași, conform prevederilor Metodologiei-cadru aprobată prin OMEC 5434/31.08.2020 și a Calendarului aprobat prin OMEC 5558/14.09.2020
Centrul de examen: Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, Călărași
Data examenului: 14 iulie 2021
Accesul candidaţilor în sălile de examen (pe baza actului de identitate valabil): 7.30- 8,00;
Proba scrisă a examenului începe la ora 9.00.
Durata de redactare a lucrărilor scrise este de 4 ore, timp ce nu poate fi depăşit.
Afişarea rezultatelor examenului: 21 iulie 2021
Înregistrarea contestaţiilor la centrul de examen: 21 iulie până la ora 20.00 și 22 iulie 2021 până la ora 12.
Afişarea rezultatelor finale: 28.07. 2021.
Pentru promovarea examenului de definitivare în învăţământ, candidatul trebuie să obţină:
-Media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minim 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare din probele respective;
-Nota minimă de promovare a examenului este 8.