IMPORTANT—Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

IMPORTANTPrimăria municipiul Olteniţa, cu sediul în municipiul Olteniţa, B-dul Republicii nr. 40, Jud.Călăraşi, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Extindere reţea Canalizare pentru locuinţe din zona nord a municipiului Olteniţa”.
Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Călăraşi, Şos. Chiciului, nr.2, de luni până vineri, între orele 9.00-12.00, precum şi la adresa de internet www. apmcl.ro.
În ceea ce priveşte proiectul propus, publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi.
Primar,
Petre Ţone -SURSA-ARENAMEDIA.RO

Error