PublicitateSocial

Igienizarea de primăvară în gospodării poate constitui un real pericol de incendiu

incendiu vegetatiePompierii militari recomandă cetăţenilor să respecte cu stricteţe măsurile de apărare împotriva incendiilor, pentru a evita producerea unor situaţii de urgenţă, care s-ar putea solda cu pagube materiale importante
Datele statistice din ultimii ani confirmă pericolul constant reprezentat de utilizarea focului deschis fără respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor. Perioada de primavară se caracterizează prin cel mai mare număr de incendii, aceste evenimente nedorite au avut loc în special în mediul rural şi au fost soldate cu importante pagube materiale si din nefericire, în unele cazuri, chiar şi cu victime.
Pentru a preveni şi reduce riscurile de producere a incendiilor in gospodăriile cetaţeneşti, arderea vegetaţiei uscate și a resturilor vegetale, se impune a se realiza cu respectarea următoarelor măsuri: – arderea se va realiza numai în condiţii meteo fără vânt; – colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, se va face în cantitaţi, astfel încât, arderea să poată fi controlată; – arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, va avea loc în zone cât mai indepărtate de fondul forestier, locuinţe şi anexe gospodareşti, reţele electrice, de comunicaţii, conducte de transport gaze naturale / produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; – arderea se va realiza numai pe timpul zilei; – se impune, asigurarea mijloacelor şi a materialelor necesare pentru stingerea eventualelor incendii; – obligatoriu, arderea va fi supravegheată permanent; înainte de părăsirea locului arderii se va realiza cu atenţie stingerea totală a focului; – se interzice acoperirea cu pământ a focarelor.
Se impune supravegherea permanentă a copiilor pe toata durata arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale. Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi ingrijirea copiilor.
Atragem atenţia, că in conformitate cu prevederile legale, privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, “arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi” sau „amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii si alte vecinătăţi” se sancţionează cu amendă.
Purtător de cuvânt al I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi
Plutonier adjutant. Tătăranu Ştefan-Ovidiu – Telefon: 0758236044 / 0723208850