RADIO TV OLTENITA
Social

G A L MITRENI-jud, CALARASI -Stadiul implementarii masurilor din SDL !

Tabel 3-Stadiul implementarii masurilor din SDL

  1. Masuri care asigura indeplinirea criteriilor de selectie

 

 

 

 

 

Denumirea GAL

 

 

 

 

Judet

 

 

 

Finantarea proiectelor care includ:

 

 

 

Alocarea totala/masura

 

 

Nr. proiecte SELECTATE la

nivel de GAL

 

 

Valoare publica a proiectelor selectate

 

 

 

Nr. proiecte contractate

 

 

Valoarea publica a proiectelor contractate

 

 

Nr. contracte reziliate

 

 

Valoarea contractelor reziliate

 

 

 

Total suma platita

 

 

 

 

 

 

Gal Colinele Argesului

 

 

 

 

 

 

Calarasi

interventii in infrastructura

sociala;

 

actiuni adresate minoritatilor locale(in special minoritatea rroma)

 

84,832.07

 

1

 

84,795.00

 

1

 

84,795.00

 

0

 

0

 

0

 

interventii in infrastructura de banda larga;

scheme de calitate
masuri care implica

asocierea

TOTAL 84,832.07 1 84,795.00 1 84,795.00 0 0 0