RADIO TV OLTENITA
Social

„Dunărea înseamnă Viață, să o protejăm !”

În data de 29 iunie, țările din bazinul Dunării vor celebra atât unul dintre cele mai mari sisteme fluviale ale Europei, cât și viața sălbatică și oamenii care depind de acesta. „Ziua Internațională a Dunării” își propune să fie o sărbătoare a râurilor mai curate și mai sigure, activităţile organizate cu acest prilej, sub auspiciile ICPDR (International Comission for the Protection of The Danube River), acordând o importanţă deosebită conştientizării şi participării cetăţenilor la eforturile de conservare a fluviului Dunărea. Obiectivul principal al acestor manifestări este acela de a implica cetăţenii ţărilor dunărene în multiple activităţi independente sau comune, desfăşurate pe plan local, naţional şi regional.

Pentru a marca acest eveniment, în perioada 18-22 iunie 2018, la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din Oltenița s-au organizat diverse activități cu scop educațional, în cadrul proiectului cu tema Dunărea înseamnă Viață, să o protejăm !”, în care au fost antrenați elevi din diferite clase, sub îndrumarea profesorilor înscriși la activități.

În data de 20 iunie 2018, sub îndrumarea prof. Dobra Elena (coordonator proiect) și prof. Batistă Roxana, 14 elevi ai liceului au fost implicați într-o activitate de ecologizare a zonei cuprinse între Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” și Portul Oltenița, precum și pe malul Dunării, în Portul Oltenița. Această activitate, desfășurată în parteneriat cu Primăria Oltenița și cu firma S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L. Oltenița,  se dorește a fi continuată și pe viitor, urmărindu-se implicarea unui număr mai mare de elevi și extinderea suprafeței ecologizate.

SCOPUL PROIECTULUI:

  • Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicaţi: decidenţi, profesori, elevi, reprezentanţi ai C. Iridex Group Salubrizare Oltenița;
  • Promovarea dialogului şi a comunicării între elevi şi reprezentanţii societăţii;
  • Iniţierea elevilor în activități de voluntariat din domeniul ecologiei și al protecției mediului pentru crearea unei lumi mai bune, cu scopul de a le forma o personalitate complexă, dezvoltându-le latura civică şi respectul faţă de mediul înconjurător, de a conștientiza modul în care poluarea fluviului Dunărea le afectează șansa la o viață mai bună, de a le ocupa timpul liber în mod util şi plăcut.

 

 

OBIECTIVE:

  1. conștientizarea provocărilor referitoare la protecția mediului și, în special, a Dunării;
  2. responsabilitate pentru propriile acţiuni care ar putea conduce la poluarea Dunării;
  3. înțelegerea impactului poluării asupra sănătății faunei și florei dunărene;
  4. educarea tinerilor în scopul reducerii gradului de poluare, prin colectarea selectivă a deșeurilor;
  5. conștientizarea importanței implicării tuturor în menținerea unui fluviu european cât mai curat;
  6. sensibilizarea solidarității umane.