Social

DISPOZIŢIE – privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– prevederile art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE:

                         Articol unic: Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 28 Septembrie 2017, ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoare:

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Vrăjitoru Sorinel – Marian

  1. Proiect de hotărâre privind abrogarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Călărași

3.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean

4.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 65/2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016, în exercițiul bugetar 2017

5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2017

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2015 privind transmiterea imobilului reprezentând Centrul de Informare şi Cooperare în Afaceri Călăraşi din administrarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi în folosinţa gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România–Bulgaria

7.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui imobil proprietate publică a Județului Călărași, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Călărași

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Călărași

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a unui spațiu din Policlinica nr. 2 Călărași aflat în domeniul privat al județului Călărași

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 112/2017 privind transmiterea unor bunuri, aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Călăraşi, din administrarea Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași în administrarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi

11.Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat al județului Călărași în domeniul public al acestuia

12.Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui sector de drum național, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Călărași, în administrarea Consiliului Județean Călărași

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

14.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale  Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari

16.Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Consiliului Județean Călărași în Raionul Călărași din Republica Moldova, în perioada 06-09 octombrie 2017

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 76/2016 privind constituirea Comisiei de validare din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi

19.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 36/2017 privind desemnarea reprezentanților Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în vederea participării la activitățile Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei

21.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35/2017 privind desemnarea reprezentanților Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în vederea participării la activitățile Comisiilor și Grupurilor de lucru din cadrul Adunării Regiunilor Europene

22.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 34/2017 privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 63/2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora

24.Diverse