PublicitateSocial

CURCANI-Informare de presa Proiect „Interculturalitatea – un pas spre egalitate”

 

11713151_1004379326272965_1986318833_oCentrul Rromilor “Amare Rromentza”, împreună cu partenerii săi, Şcoala Gimnazială nr.1 Curcani şi Primăria Curcani, au organizat conferinţa de inchidere a proiectului „Interculturalitatea – un pas spre egalitate”(RO 2013_C2.1_07), finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – Componenta 2 Justiție Socială / Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, Operator FOND ONG – Fondul pentru Dezvoltarea Societății Civile, Partener operator: Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi. Perioada de implementare a proiectului a fost 16 aprilie 2014 – 15 iulie 2015, iar bugetul proiectului a fost de 78.929 Euro.

Evenimentul a avut loc marti 7 iulie 2015, începând cu orele 16:00, la Căminul Cultural din localitatea Curcani, județul Călărași.
La acest eveniment au participat un număr de 32 de persoane, între care reprezentanţi ai partenerilor proiectului: Primăria Curcani şi Şcoala Gimnazială Curcani şi reprezentanţi ai comunităţii de rromi/părinţi din localitatea Curcani.
Prin desfăşurarea programului „Şcoală după şcoală” elevii au beneficiat de educaţie remedială, învăţare asistată – suport educaţional suplimentar la materiile matematică şi limba şi literatura română, dar şi consiliere şi orientare şcolară şi profesională şi dezvoltare personală, reuşind, în felul acesta, să îşi îmbunătăţească participarea şi performanţele şcolare.
Deasemenea, in vederea deschiderii dialogului intercultural între rromi şi români şi a îmbunătăţirii relaţiilor interumane şi interetnice dintre aceştia, in cadrul Clubului comunitar interetnic părinţii elevilor au invatat să-şi cunoască reciproc culturile, să se respecte unii pe alţii, să-si formeze mai bine copiii, inclusiv în sensul respectării diversităţii culturale, să-şi organizeze mai eficient gospodăriile, să devină cetăţeni activi, participanţi la procesul decizional al comunităţii din care fac parte, aceste lucruri ducand la schimbări pozitive la nivel local.
Rezultatele finale ale proiectului „Interculturalitatea – un pas spre egalitate”(RO 2013_C2.1_07), sunt:
– 80 de elevi rromi şi români au participat la programul „Şcoală după Şcoală”;
– 50% dintre elevii beneficiari şi-au îmbunătăţit participarea şcolară cu cca. 20% şi performanţele şcolare cu 0,5-1% si 100% şi-au îmbunătăţit stima de sine etnică şi aspiraţiile personale;
– 80 de părinţi rromi şi români din Curcani si-au îmbunătăţit stima de sine etnică şi relaţiile interetnice.
Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza” si partenerii caută soluţii pentru continuarea acestor activităţi, ale căror beneficii sunt recunoscute atât de către elevi şi părinţi, cât şi de către cadre didactice si autoritatile publice locale.
Persoană de contact: coordonator proiect Oana Mihăiescu, telefon mobil: 0758.038.086, tel./fax: 021/ 312.98.81, e-mail: rromano@amarerromentza.org.