RADIO TV OLTENITA
Social

Criterii de acordare a gradatiei de merit in 2016: cine poate participa la concurs

gradatie-merit-2016_5971Cadrele didactice pot beneficia si in 2016 de gradatie de merit, daca au obtinut rezultate deosebite in pregatirea elevilor. Pentru a beneficia de gradatia de merit, dascalii vor depune dosarele la unitatea de invatamant la care lucreaza, in perioada 1-18 martie 2016.

Pentru a beneficia in 2016 de gradatia de merit, cadrele didactice trebuie sa depuna dosarele de concurs in perioada 1-18 martie 2016.

Gradatia de merit in 2016 reprezinta 25% din salariul de baza si se acorda pe o perioada de 5 ani. In materialul urmator va prezentam conditiile obligatorii pe care trebuie sa le indepliniti daca vreti sa participati la concurs, dar si criteriile de acordare a gradatiei de merit in 2016:

La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:

– personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar de stat, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana si a municipiului Bucuresti, interjudeteana, faza nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2010 – 31 august 2015, si calificativul “Foarte bine” in fiecare an scolar din perioada evaluata;

– personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante in activitate, in perioada 1 septembrie 2010 – 31 august 2015, si calificativul “Foarte bine” in fiecare an scolar din perioada evaluata;

Cadrele didactice care in perioada 1 septembrie 2010 – 31 august 2015 au indeplinit si functii de conducere, de indrumare si control pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de indrumare si control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizeaza conform grilei specifice optiunii exprimate in scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care opteaza pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de indrumare si control depun calificativele primite in urma evaluarii activitatii pe perioada in care au ocupat aceste functii si sunt evaluate numai pentru activitatea desfasurata in functia respectiva. Personalul didactic prevazut la alin. (1) care, in perioada 1 septembrie 2010 – 31 august 2015, a avut contractul de munca suspendat, este evaluat doar pentru perioada in care si-a desfasurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2010 – 31 august 2015.SURSA-http://www.portalinvatamant.ro/articole/legislatie-si-regulamente-23/criterii-de-acordare-a-gradatiei-de-merit-in-2016:-cine-poate-participa-la-concurs-5971.html