Social

Consiliul Judetean Calarasi-pentru anul şcolar 2018 – 2019 vor fi distribuite zilnic produse lactate fără adaos de lapte praf şi produse de panificaţie pentru un număr maxim de 32.690 elevi şi preşcolari.

În cadrul Programului pentru şcoli al României, în baza Acordului-cadru de furnizare nr.8299/83/10.06.2016, încheiat pentru 3 ani şcolari, pentru anul şcolar 2018 – 2019 vor fi distribuite zilnic produse lactate fără adaos de lapte praf şi produse de panificaţie pentru un număr maxim de 32.690 elevi şi preşcolari.

Pentru distribuţia de fructe proaspete (mere) în instituţiile şcolare din judeţul Călăraşi este în curs de derulare procedura de achiziţie publică, pentru acelaşi număr maxim de elevi şi preşcolari. Merele vor fi distribuite pentru maxim 66 de zile de şcoală.

Implementarea celor două măsuri ale Programului pentru şcoli al României: distribuţia de lapte şi produse lactate şi distribuţia de fructe proaspete (mere) vor fi însoţite de măsuri educative aferente.

În baza H.G. nr.533/12.07.2018, pentru judeţul Călăraşi, în anul şcolar 2018 – 2019, sunt alocate următoarele sume:

2.877.000 lei – Total distribuţie lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf;

654.000 lei – pentru derulare măsuri educative care însoţesc distribuţia de produse lactate;

1.308.000 lei – Total distribuţie fructe şi legume proaspete;

654.000 lei – pentru derulare măsuri educative care însoţesc distribuţia de fructe;

3.068.000 lei – Total distribuţie produse de panificaţie.

Biroul de presă