Social

Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Oltenița organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică

Avand in vedere :
– art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 ,
Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Oltenița, județul Călărași , organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică , în conformitate cu prevederile OMS nr. 1520/2016
Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Municipal Oltenița , judetul Călărași, în perioada 09.04.2021 – 22.04.2021, desfăşurându-se în două etape:

I. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs- care va avea loc în data de 09.04.2021, ora 11.00 , etapă eliminatorie
II. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de managment, care se va desfăşura la sediul spitalului pe baza temelor – cadru, la data de 19.04. 2021,ora 10.00.——————————————–