Comunicat de presă Rezultatele implementării Programului de ocupare a forței de muncă al AJOFM Călărași, în anul 2014

AJFM CALARASIObiectivele generale ale Programului de ocupare a forței de muncă pentru anul 2014 au fost:
•creșterea gradului de ocupare și promovarea incluziunii sociale;
•creșterea gradului de ocupare a tinerilor și a persoanelor de etnie romă;
•facilitarea tranziției de la șomaj către ocupare;
•îmbunătățirea și consolidarea competențelor profesionale ale persoanelor aflate în căutare de loc de muncă.
”Programul de ocupare a fost proiectat astfel încât măsurile implementate să fie orientate către reprezentarea echilibrată a tuturor categoriilor de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, punându-se accent pe măsurile de mediere, de informare, consiliere și orientare profesională, furnizarea de pachete personalizate de măsuri active de ocupare, consolidarea relațiilor cu partenerii sociali.” a precizat domnul Nicolae Chirana, director executiv al AJOFM Călărași.
Ca urmare a implementării Programului de Ocupare a Forței de Muncă, în anul 2014 s-a realizat încadrarea unui număr de 3.063 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 20% din numărul total al persoanelor cuprinse în măsurile active de stimulare a ocupării.
Astfel, ca urmare a participării la programele de formare profesională organizate de AJOFM Călărași, fost ocupate 634 de persoane.
Prin completarea veniturilor șomerilor care se încadrează înainte de expirarea indemnizației pentru șomaj, s-au încadrat 212 șomeri. Aceștia au beneficiat de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizației de șomaj.
Acordarea de subvenții angajatorilor, a făcut posibilă încadrarea în muncă a unui număr de 175 persoane, dintre care:
– 136 șomeri în vârstă de peste 45 de ani sau șomeri unici susținători ai familiilor monoparentale;
– 3 șomeri care mai au 5 ani până la pensie;
– 31 absolvenți ai unei forme de învățământ;
– 1 persoană cu handicap;
– 4 persoane marginalizate social.
Stimularea mobilității geografice a forței de muncă a contribuit la ocuparea a 30 persoane. De asemenea, 24 de proaspeți absolvenți au beneficiat de prime de încadrare acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
În scopul creșterii gradului de ocupare a persoanelor din mediul rural sau a persoanelor de etnie romă, AJOFM Călărași a implementat în anul 2014 programul special pentru localități din mediul rural și programul special pentru comunități cu număr mare de etnici roma, în urma cărora au fost încadrate 162 de persoane.
Implementarea programului special pentru elevi și studenți, menit să sprijine încadrarea acestora pe durată determinată, de maximum 60 zile calendaristice, pe perioada vacanțelor, a facut posibilă încadrarea a 8 studenți.
Un impact important asupra ocupării persoanelor în căutarea unui loc de muncă l-au avut
serviciile de mediere a muncii pe locurile de muncă vacante declarate de angajatori și serviciile de informare și consiliere profesională, în urma acordării acestora fiind încadrate în muncă 1988 de persoane.

Compartimentul Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ

Error