RADIO TV OLTENITA
PublicitateSocial

Comunicat de presa POSDRU

ANOFMSistemul informatic Cardul Profesional European 2 – sistem expert pentru activitatea Serviciului Public de Ocupare
Agenda National^ pentru Ocuparea Fortei de Munca furnizeaza, Incepand cu luna septembrie 2015, sistemul informatic Cardul Profesional European 2. Toate cele 42 de agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca dispun de o baza de date comuna care va eficientiza munca personalului SPO §i agentillor economici, furnizand servicii personalizate persoanelor In cautarea unui loc de munca.
In prezent, sistemul informatic eCard2 este utilizat de toate structurile teritoriale, in aceasta etapa lucrandu-se in paralel cu vechiul sistem, in vederea monitorizarii functionalitatilor.
Cardul Profesional European 2 asigura o baza de date unica, fiind un instrument de lucru inovativ, cu aplicabilitate unitara in cadrul tuturor structurilor Serviciului Public de Ocupare.
Totodata, prin acest sistem se realizeaza o interoperabilitate complexa cu alte baze de date ale administrate! publice, beneficiul sistemelor integrate prezentand caracter bidirectional. O coordonata este reprezentata de eficientizarea operationala prin obfinerea unei imagini complete asupra campului de desfasurare a activitatii, iar cealalta de reducerea costurilor prin alocare inteligenta de resurse si exploatarea acestora in comun.
Date de contact: Mihaela Dumitru -Manager de project

Tel.;+4 021 303.98.31 ; Fax:+4 021.303.98.38 E-mail: cezarina.dumitru@anofm.ro www.card-profesional2.anofm.ro

Proiectul strategic Cardul Profesional European 2 – instrument inovativ de modemizare si eficientizare a activitatii SPO” este derulat de Agenda Nationals pentru Ocuparea Fortei de Munca in parteneriat cu SC Soft Business Union SRL si este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “, Axa prioritarS 4 „ Modemizarea Serviciului Public de Ocupare”, domeniul major de interventie 4.1- Jntarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.