Social

Comunicat de presă ”PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată!”-PRIMARIA ORASULUI BUDESTI !

primaria budestiComunicat de presă

”PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Numele beneficiarului: ORAȘUL BUDEȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

Apel de proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare li Reziliență al României,

Componenta 10 – Fondul local I3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrative-teritoriale

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 2

Numele proiectului de investiție: ” DOCUMENTATII TEHNICE -DALI-REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ORAȘ BUDEȘTI, JUD.CĂLĂRAȘI”

Cod proiect: C10-I3-3067

Contract de finanțare nr.19810/16.02.2023

Durata proiectului : 12 luni

Data de începere 16.02.2023; Data de finalizare : 15.02.2024

Implementarea proiectului are in vederea renovarea energetică a clădirii ȘCOLII GIMNAZIALE „GHEORGHE MANU” BUDEȘTI, din Orașul Budești situată in STRADA CALEA BUCUREȘTI, NR. 77, LOCALITATEA BUDEȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI.

Obiectivul general urmărit:

  • reducerea cheltuielilor cu încălzirea spatiilor pe perioada de iarnă, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă;
  • susținerea creșterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internațională actuala o poate avea asupra sectorului energetic;
  • creșterea independentei energetice a României.

 

Obiectivele specifice urmărite:

Reducerea consumului de energie;

Reducerea costurilor cu utilitățile;

Reducerea gazelor cu efect de seră

Îmbunătățirii aspectului clădirii.

 

Valoarea totală a proiectului:4.468.089 lei cu TVA

Valoarea contribuției comunitare a proiectului : 246.101,88 lei cu TVA

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: Nicoleta BACRIU, telefon :0242528301, e-mail:primaria.budesti@gmail.com

 

PRIMAR,

Mihai ILIE