PublicitateSocial

COMUNICAT DE PRESĂ-ISU CALARASI !

 

ISU pompieriÎn conformitate cu prevederile cadrului legislativ în vigoare, proprietarul ori beneficiarul construcţiei are obligaţia să solicite şi să obţină avizul de securitate la incendiu înainte de începerea lucrărilor de execuţie la construcţiile noi, de modificare a celor existente şi/sau la schimbarea destinaţiei acestora, avizul fiind emis de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, după verificarea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stipulate în documentaţiile tehnice de proiectare.
Potrivit aceloraşi prevederi, ulterior, proprietarul ori beneficiarul construcţiei deţine obligaţia obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu înainte de punerea în funcţiune a clădirilor ori spaţiilor amenajate în clădiri, document prin intermediul căruia se certifică îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Potrivit legii, autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punct de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale ( securitate la incendiu).
Atât eliberarea avizului, cât şi a autorizaţiei de securitate la incendiu se realizează de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, fără a fi percepute, solicitanţilor, taxe în acest sens.
În legislaţia naţională, construcţiile de învăţământ au fost introduse, în mod explicit, în categoriile de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor, odată cu intrarea în vigoare a HG. Nr.571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării si/sau autorizării, în prezent abrogată.
Anterior adoptării acestor acte normative, obligaţia obţinerii autorizaţiei era reglementată doar pentru construcţiile noi sau pentru cele existente la care s-au efectuat lucrări de dezvoltare, modernizare sau schimbare a destinaţiei (H.G. nr.51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor), în cazul construcţiilor de învăţământ obţinerea autorizaţiei fiind obligatorie, de exemplu doar în cazul în care aceste construcţii înglobau o sală aglomerată.
În prezent, obligativitatea obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu este aplicabilă construcţiilor cu destinaţia de învăţământ noi sau existente, la care s-au efectuat lucrări de dezvoltare, modernizare sau schimbare a destinaţiei, şi pentru care, la data când au fost date în exploatare, legislaţia prevedea această obligaţie.
La nivelul unităţilor de învăţământ care funcţionează în România, numărul total al celor pentru care era obligatorie obţinerea autorizaţiei de securitate şi nu au obţinut-o până în prezent este de 2.318 clădiri având destinaţia de unităţi şcolare în învăţământul preuniversitar şi de 130 clădiri având destinaţia de unităţi şcolare în învăţământul universitar. De asemenea, există 1756 clădiri cu destinaţia de unităţi şcolare în învăţământul preuniversitar şi 151 clădiri cu destinaţia de unităţi şcolare în învăţământul universitar care au obţinut autorizaţia de securitate la incendiu.

Pentru toate celelalte clădiri având destinaţia de unităţi şcolare, atât în învăţământul preuniversitar cât şi în învăţământul universitar, care au fost puse în funcţiune anterior introducerii obligaţiei legale de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu, pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de siguranţă a activităţii, sunt executate anual controale de verificare a apărării împotriva incendiilor, precum şi activităţi de informare preventivă şi educare a elevilor şi studenţilor asupra modului de comportament în cazul producerii unui incendiu sau altei situaţii de urgenţă. Controalele desfăşurate includ şi executarea de exerciţii de alarmare-evacuare, cu angrenarea elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar, pentru formarea deprinderilor acestora în comportamentul în caz de producere a unei situaţii de urgenţă.
Principalele aspecte urmărite în teren de personalul specializat vizează:
 Existenţa avizului de securitate la incendiu pentru situaţiile de începere a lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau de schimbare a destinaţiei acestora, respectiv a autorizaţiei de securitate la incendiu la punerea în funcţiune a acestora;
 Asigurarea măsurilor de limitare a propagării incendiului în interiorul/exteriorul construcţiilor;
 Asigurarea condiţiilor de evacuare a elevilor şi personalului didactic în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, cu accent pe funcţionalitatea căilor de evacuare, menţinerea acestora la gabaritele prevăzute în documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie, precum şi neobturarea acestora cu diverse materiale ori mobilier;
 Asigurarea echipării construcţiilor de învăţământ cu instalaţii de protecţie împotriva incendiilor cum sunt cele de stingere, detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu, de iluminat de securitate pentru evacuare, respectiv de protecţie împotriva trăsnetului;
 Asigurarea dotării unităţilor de învăţământ cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor potrivit reglementărilor.
Spre exemplificare, în urma verificărilor efectuate de specialiştii în domeniul preventiv în cursul anului 2014 au fost constatate 20.345 încălcări ale legislaţiei pe linia apărării împotriva incendiilor, 4.846 dintre acestea fiind remediate în timpul acţiunilor de control. În urma acestora, au fost aplicate 12.269 sancţiuni contravenţionale din care 582 amenzi în cuantum de 602.050 lei şi 11.687 avertismente.
De asemenea, pentru eficientizarea pregătirii şi organizării activităţilor de evacuare în caz de incendiu sau seism, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a elaborat şi distribuit un Ghid aplicabil unităţilor de învăţământ (grădiniţe, scoli, licee, colegii, universităţi etc.) – instrument eficient de pregătire atât pentru personalul didactic, cât şi pentru elevi.
Asigurăm opinia publică că menţinerea climatului de siguranţă la nivelul comunităţii şi crearea culturii de securitate rămân principalele obiective ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţilor subordonate şi reprezintă elementele fundamentale ce susţin activităţile derulate în sprijinul şi pentru cetăţean.

BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE