Comunicat de presă – În atenția absolvenților de învățământ promoția 2015

 

ANOFM-LOCURI DE MUNCAAbsolvenții unei forme de învățământ promoția 2015 pot beneficia de serviciile şi facilităţile acordate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi, conform prevederilor Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Astfel, pentru a beneficia de indemnizație de șomaj este necesar ca, în termen de 60 zile de la absolvire, să se înregistreze la A.J.O.F.M. Călăraşi, ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, cu următoarele documente:
• acte de studii şi de calificare (original şi copii);
• certificat de naştere (original şi copie);
• act de identitate (original şi copie);
• adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt de muncă” sau cu restricţii ;
Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o anumită dată de absolvire.
Dacă în cele 60 de zile nu au reuşit să ocupe un loc de muncă, după această perioadă, absolvenții pot depune cerere de acordare a indemnizaţiei de şomaj. În acest caz, este necesar să prezinte şi o adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice, adeverinţă din care să rezulte dacă realizează sau nu venituri.
De reţinut faptul că, dacă nu s-au înregistrat la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în cele 60 zile de la absolvire, absolvenții nu mai beneficiază de indemnizaţia de şomaj. Termenul de 60 de zile se calculează de la data terminării cursurilor, indiferent dacă au susţinut sau nu examenul final.
Indemnizaţia de şomaj se acordă absolvenţilor pe o perioadă de 6 luni şi constă într-o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare (250 lei).
Indemnizaţia de şomaj se acordă tinerilor absolvenţi o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ finalizată.
În urma înregistrării la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă , absolvenții

Error