Comunicat de presă Aproximativ 300 de locuri de muncă înregistrate în evidenţa AJOFM Călăraşi în această săptămână

ANOFM-LOCURI DE MUNCA

Comunicat de presă
Aproximativ 300 de locuri de muncă înregistrate în evidenţa AJOFM Călăraşi
în această săptămână

La data prezentă, în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi sunt înregistrate 287 de locuri de muncă vacante, astfel:
– pentru studii superioare – 22 posturi în meseriile/ocupațiile: director economic, economist, inginer prelucrări mecanice, inspector asigurări, inginer mecanic, inginer zootehnist, medic veterinar, consultant în informatică, expert accesare fonduri europene, inginer automatist, director societate comercială, director vânzări, asistent manager, inginer producție și chimist;
– pentru studii medii – 54 locuri de muncă, pentru meseriile/ocupaţiile: vânzător, recepționer hotel, ospătar, vopsitor auto, șofer autoturisme și camionete, consultant asigurări, agent asigurări, electrician, casier încasator, contabil, agent securitate;
– 136 locuri de muncă se adresează persoanelor care au sub un nivel mediu de pregătire şi deţin calificare sau experienţă în una din meseriile: confecționer îmbrăcăminte, brutar, morar, sudor, strungar, mașinist pod rulant, frigotehnist, dulgher, fierar betonist, zidar, șofer autocamion, tractorist, operator la mașini cu comandă numerică, mecanic utilaj, polizator, lăcătuș mecanic etc;
– 75 locuri de muncă pot fi ocupate de către solicitanții care nu dețin nicio calificare, în ocupații precum: muncitor necalificat în confecții textile, spălător vase, manipulant marfă, muncitor necalificat în prelucrarea lemnului, muncitor necalificat în industrie.
Angajatorii care declară la AJOFM Călăraşi ofertele de locuri de muncă disponibile, beneficiază gratuit de servicii de mediere a a muncii, servicii ce constau în preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite.
Comunicarea locurilor de muncă vacante se poate face prin fax la numărul 0242.331.693, prin e-mail: calarasi@ajofm.anofm.ro, la sediile Agenţiilor Locale din Călăraşi sau Olteniţa, precum şi la punctul de lucru din Lehliu Gară.
Compartimentul Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ

Rata șomajului în județul Călărași este în scădere

La sfarșitul lunii aprilie 2015, rata șomajului înregistrat la nivelul județului Călărași a fost de 7,26%, ceea ce corespunde unui număr de 7808 șomeri, din care 1175 șomeri beneficiari de indemnizație și 6633 persoane neindemnizate. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, rata șomajului înregistrat la 30 aprilie 2015 este cu 0.28 puncte procentuale mai mare.
De la începutul acestui an și până la finele lunii aprilie 2015, rata șomajului a scăzut cu 0,67 puncte procentuale, ceea ce reprezentă 724 șomeri mai puțini în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași.
La nivelul județului Călarași, șomajul se menține în continuare ridicat în rândul barbaților, rata șomajului masculine, înregistrată la 30 aprilie 2015, fiind de 8,76%.

Compartimentul Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ

Error