RADIO TV OLTENITA
Social

Care sunt operatorii de salubritate și prețurile pentru colectarea gunoiului în județul Călărași

Odată cu finalizarea gropii ecologice de gunoi de la Ciocănești s-au încheiat și licitațiile pentru trei din cele patru zone în care a fost împărțit județul Călărași și s-au semnat contractele pentru colectarea deșeurilor menajere.

Astfel, în data de 19 iulie a.c., pentru Zona 2 Oltenița, a fost semnat contractul de delegare a gestiunii cu operatorul declarat câștigător în urma licitației publice, acesta fiind Iridex Group Salubrizare SRL în asociere cu SC Servicii Salubritate București SA.

Tarifele stabilite pentru această zonă sunt: 5,99 lei/persoană/lună – urban și 2,36 lei/persoană/lună – rural.

Pe 20 iulie s-a semnat contractul de delegare a gestiunii pentru zonele 1 și 3, Lehliu Gară respectiv Călărași, operator fiind SC RER Ecologic Service București REBU SA.

Pentru Zona 1 Lehliu Gară tarifele sunt următoarele: 7,2 lei – urban și 2 lei – rural.

Pentru Zona 3 Călărași: 4,5 lei – urban și 1,52 – rural.

În ceea ce privește Zona Ciocănești, singurul ofertant a fost eliminat pentru neconformitatea ofertei, în prezent fiind efectuate noi demersuri pentru procedura de licitație publică, documentația de atribuire fiind încărcată pe SEAP.

Reprezentanții CJ Călărași au explicat cât va mai dura această reluare a procedurilor:

-30 de zile confirmarea îndeplinirii condițiilor de publicare, + 45 de zile termenul de depunere a ofertelor, + 30 de zile evaluarea ofertelor și desemnarea câștigătorului (cca 100 de zile procedura finalizată);

-termenele se pot prelungi în situația în care se vor depune contestații la CNSC (cc 40 de zile) precum și cereri de chemare în judecată pentru contestarea deciziei CNSC (cca 50 de zile), astfel că, pe lângă cele 100 de zile se mai pot adăuga încă 90.

Prețurile licitate au ținut cont în special de numărul de locuitori din zonele respective. De aici diferențele de cost între zone. Conform studiilor de preț care au stat la baza organizării licitațiilor s-a stabilit un cost maximal ce poate fi suportat de cetățeni pe zonele de urban și rural. Astfel, pentru urban s-a stabilit un preț maximal de 10 lei/persoană/lună iar pentru rural 2,5 lei/persoană/lună. Fiecare operator a licitat suma pe care a considerat-o optimă pentru zona în care va presta serviciul de salubrizare.

În ceea ce privește semnarea contractelor cu consumatorii casnici, se speră ca până la începutul lunii noiembrie a.c. să fie finalizată procedura iar operatorii să își înceapă activitatea.

Trebuie menționat faptul că fiecare localitate, prin Consiliul Local, poate opta pentru modul de încasare de la populație a sumelor aferente serviciului de salubrizare.

Astfel, se poate opta pentru TAXĂ, în acest caz Primăria va institui o taxă de salubrizare anuală, care se va calcula pe baza prețului per locuitor înmulțit cu 12 luni și se va ocupa de încasarea acesteia.

Dacă se optează pentru TARIF, atunci operatorul se va ocupa de încasarea tarifului lunar per gospodărie, cu mențiunea că, la finalul anului, Primăria va fi obligată să instituie o taxă datorată la bugetul local pentru gospodăriile care nu și-au achitat facturile și să urmărească stingerea datoriei.

De exemplu: În municipiul Călărași, o familie compusă din trei persoane refuză să încheie un contract cu operatorul sau nu achită total sau parțial tariful lunar (3 persoane x 4,5 lei = 13,5 lei/lună) în acest caz, la finalul anului, primăria va transforma datoria neachitată (12 luni x 13,5 lei = 162 lei) în taxă de salubrizare pe care o va impune familiei respective.  SURSA—-http://obiectiv-online.ro/?p=46317