RADIO TV OLTENITA
Social

C O M U N I C A T-AMANUNTE -despre sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice-(NUNTILE LA CORT)

În sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Călăraşi a avut loc astăzi, 04 iunie a.c., o întâlnire a prefectului judeţului, primarului municipiului Călăraşi, conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi şi a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi cu reprezentanţii etniei rrome din municipiul reşedinţă de judeţ.
Întâlnirea s-a realizat în prezenţa mass media locală, la iniţiativa reprezentanţilor autorităţilor publice, în scopul mai bunei cunoaşteri a cadrului legal incident în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea nunţilor în spaţiul public.
Au fost aduse la cunoştinţă prevederile Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, astfel:
– potrivit art. 3, pct. 25, „tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă” constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei,
– art. 3, pct. 26: „tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00 – 8,00 şi 13,00 – 14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora” – fapta constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei,
– conform art. 3, pct. 27, „organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban” constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.
De asemenea, s-a reamintit că potrivit art. 92, alin. 4, din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, „blocarea cu intenţie a drumului public, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic” constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Art. 71, alin. 1, din aceeaşi OUG interzice accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală în municipii, fapta constituind contravenţie şi fiind sancţionată cu amendă între 720 lei la 1600 lei.
S-a subliniat că pentru asigurarea climatului de ordine şi linişte publică necesar în viaţa cotidiană, cetăţenii, indiferent de etnie, sunt obligaţi să aibă un comportament civic, moral şi responsabil, fără a leza drepturile şi libertăţile celorlalte persoane.
Abaterea de la aceste norme urmează să fie sancţionată potrivit competenţelor conferite prin lege autorităţilor publice!