Social

BUDESTI-Comunicat de presă ”PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată!”

PRIMARIA BUDESTIComunicat de presă
”PNRR:Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele beneficiarului: ORAȘUL BUDEȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Apel de proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare li Reziliență al României,
Componenta 10 – Fondul local I3- Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrative-teritoriale
Titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, Runda 2
Numele proiectului de investiție: ” DOCUMENTATII TEHNICE -DALI-REABILITARE GRADINITA ORAȘ BUDEȘTI SI GRADINITA SAT APROZI – OBIECT DE INVESTITII: GRADINITA ORAS BUDESTI, JUD.CĂLĂRAȘI”
Cod proiect: C10-I3-3059
Contract de finanțare nr.19811/16.02.2023
Durata proiectului : 12 luni
Data de începere 16.02.2023; Data de finalizare : 15.02.2024
Implementarea proiectului are in vederea renovarea energetică a clădirii GRADINIȚĂ ORAȘ BUDEȘTI, din Orașul Budești situată in Strada Calea București, Nr. 13, , Județul Călărași.
Obiectivul general urmărit:
• reducerea cheltuielilor cu încălzirea spatiilor pe perioada de iarnă, respectiv reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculă;
• susținerea creșterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internațională actuala o poate avea asupra sectorului energetic;
• creșterea independentei energetice a României.
Obiectivele specifice urmărite:
Reducerea consumului de energie;
Reducerea costurilor cu utilitățile;
Reducerea gazelor cu efect de seră
Îmbunătățirii aspectului clădirii.

Valoarea totală a proiectului: 333.480 lei cu TVA
Valoarea contribuției comunitare a proiectului : 13.866,81 lei cu TVA
Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: Nicoleta BACRIU, telefon :0242528301, e-mail:primaria.budesti@gmail.com

PRIMAR,
Mihai ILIE