Social

ANUNȚ DE PUBLICITATE privind achiziția a 5 apartamente cu 4 camere cu destinația de locuințe

CONSILIUL JUDETEAN CALARASIConsiliul Județean Călărași, cu sediul în Municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, jud. Călărași, dorește achiziționarea, în Municipiul Călărași, a 5 apartamente, cu 4 camere, cu destinația de apartamente sociale pentru copii și tineri instituționalizați.

În acest context, Consiliul Judetean Călărași invită pe cei interesați sa depună oferte ținând cont de următoarele:
• Valoarea estimata a achiziției: 450.000,00 lei (inclusiv TVA)/apartament;
• Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț;
• Documentația de atribuire: se poate descărca de la adresa www.calarasi.ro, secțiunea Anunțuri;
• Termen limita de depunere a ofertelor: 24.04.2023, ora 16:30;
• Adresa la care se depun ofertele: Registratura Consiliului Judetean Calarasi;
• Relații suplimentare: Persoanade contact: Marius NICA,
e-mail: marius.nica@calarasi.ro, tel: 0242 311 301, interior: 156, de luni până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00.