Social

Alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului-unor comune din jud. Calarasi !

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități administrativ-teritoriale (sumele sunt in mii lei).