Social

AJOFM Călărași are în vedere încadrarea în muncă a 3000 de persoane, pe parcursul anului 2016

ANOFMComunicat de presă

 

În conformitate cu Programul de Ocupare a Forței de Muncă pentru anul 2016, în acest an, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraşi și-a propus cuprinderea în programele de măsuri active a unui număr de 10.500 persoane, dintre care, ocuparea pe piaţa forţei de muncă a 3.000 de persoane, după cum urmează:
– 955 persoane prin activitatea de mediere a muncii;
– 1000 persoane în urma serviciilor de informare şi consiliere profesională;
– 1045 persoane prin măsurile active finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv prin organizarea programelor de formare profesională, acordarea de subvenții angajatorilor, completarea veniturilor salariale, acordarea de prime de mobilitate etc.
” În elaborarea Programului de ocupare a forței de muncă pentru acest an, au fost luate în considerare evoluţia rezultatelor aplicării planurilor şi programelor în domeniul ocupării din ultimii ani, nivelul de atractivitate a unor măsuri de stimulare a ocupării, precum şi alte elemente de fundamentare, cum sunt: nivelul și structura şomajului pe forme de indemnizare, pe medii rezidenţiale, pe sexe, pe vârste, pe nivel de pregătire profesională, evoluția șomerilor înregistrați în evidența instituției noastre, fluxurile intrărilor și ieșirilor din șomaj din ultimii ani, evoluția locurilor de muncă vacante declarate de angajatori, precum și situația economico-socială înregistrată la nivelul județului Călărași.” a precizat directorul executiv al AJOFM Călărași, domnul Nicolae Chirana.
Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2016 vizează, de asemenea, ocuparea unor categorii defavorizate pe piaţa muncii şi anume:
 1600 persoane din mediul rural;
 100 persoane de etnie romă;
 5 persoane cu handicap;
 40 șomeri de lungă durată tineri;
 50 șomeri de lungă durată adulți.
Principiul care a stat la baza elaborării programului este accesul egal la servicii de ocupare și măsuri de stimulare a ocupării fără nici un fel de discriminare. Măsurile care se adresează persoanelor aparținând unor categorii dezavantajate pe piața muncii prevăzute de legislația în materie nu constituie discriminare.

Compartimentul Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ