RADIO TV OLTENITA
PublicitateSocial

A N U N Ț-Liceul Tehnologic ,,Ion Ghica,, Oltenița, str. Argeșului, nr. 100

 
scoala-300x200Liceul Tehnologic ,,Ion Ghica,, Oltenița, str. Argeșului, nr. 100, are prevăzut în Planul de școlarizare pentru anul școlar 2015 – 2016 clasa a IX –a învățământ liceal curs seral unde se pot înscrie absolvenți a 8 clase, cu vârsta peste 18 ani.
Dosarul de înscriere va conține:
Certificatul de absolvire a 8 clase;
Foaia matricolă clasele I – VIII;
Copie C.I., C.N. certificat căsătorie (unde este cazul);
Adeverință medicală
Dosarul de înscriere se depune la secretariatul școlii, str. Argeșului,
nr. 100, Oltenița.
Relații la telefon: 0242/ 515729.

Vă așteptăm.