Social

36 de localităţi beneficiază de alocaţii bugetare, pe PNDL, de peste 31 de milioane de lei

ULTIMA ORAMunicipiul Călăraşi şi alte 35 de localităţi (rurale şi urbane) din judeţ beneficiază de finanţare de la buget în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare locală. Pentru obiectivele ce vor fi realizate, alocaţiile de la buget în 2015 sunt estimate la 31.626.116,04 lei.

Municipiul reşedinţă de judeţ va avea la dispoziţie suma totală de 2.485.130,48 lei. Din cele 36 de localităţi, 26 sunt conduse de primari PNL, 9 de către edili PSD. Una singură, primăria Călăraşi, este condusă de primar UNPR

Iată Lista obiectivelor de investiţii din PNDL finanţate în 2015 – Etapa I / Alocaţii de la buget în 2015

Municipiul Călăraşi
– Construcţie grădiniţă 8 grupe – 605.000 lei
– Şcoală cu 24 de clase Sală de Sport zona Vest – 775.000 lei
– Modernizare stada IL Caragiale cuprinsă între Varianta Nord – Braţul
Borcea – 985.130,48 lei
– Modernizare stradă Varianta Nord DN21 – Strada Bucureşti – 120.000 lei

Belciugatele
– Modernizare drumuri şi străzi – 1.484.400 lei

Borcea
– Modernizare străzi – 620.000 lei

Căscioarele
– Modernizare drumuri şi străzi – 1.520.000 lei

Chirnogi
– Modernizare străzi – 1.420.000 lei
– Sistem canalizare şi staţie epurare a apelor uzate menajere – 275.120,32 lei
– Extindere şi reabilitare Şcoală generală 3 cu clasele I – VIII – 120.000 lei

Curcani
– Modernizare drumuri şi străzi in comuna Curcani, judeţul Călăraşi – 765.417,91 lei
– Extindere reţea de apă şi gospodărie de apă nouă în comuna Curcani – 240.000 lei

Cuza Vodă
– Extindere reţea de canalizare în comuna Cuza-Vodă, judetul Călărasi – 966.852, 79 lei
– Modernizare străzi în comuna Cuza Voda, județul Călărași – 120.000 lei

Dichiseni
– Reabilitare gospodării de apă în satele Coslogeni, Dichiseni, Satnoieni, comuna Dichiseni, județul Călărași – 386.027,02 lei

Dor Mărunt
– Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate, comuna Dor Mărunt, județul Călărași – 15.235,46 lei

Dorobanţu
– Extindere alimentare cu apă în comuna Dorobanțu, județul Călărași – 599.376 lei

Dragalina
– Înființare stație de epurare, rețea canalizare menajeră și reabilitare stație tratare apă potabilă sat Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarași – 1020.000 lei

Frăsinet
– Alimentare cu apă în comuna Frăsinet, judeţul Călăraşi – 970.778,56 lei

Frumuşani
– Modernizare străzi în comuna Frumuşani, județul Călărași – 599.639,24 lei

Fundeni
– Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Fundeni, judetul Călăraşi – 1.338.191,50 lei

Fundulea
– Modernizare drumuri și străzi în oraș Fundulea, sat Gostilele, județul Călăraşi – 804.362,74 lei

Grădiştea
– Reabilitare şi modernizare școala cu clasele I-IV Constantin George Călinescu, sat Grădiștea,comuna Grădiștea, județul Călărași – 500.000 lei
– Modernizare străzi în satele Gradiştea, Cuneşti, Rasa şi Bogata din comuna Gradiştea, judeţul Călăraşi – 120.000 lei

Gălbinaşi
– Asfaltare străzi comunale în comuna Gălbinaşi, județul Călărași – 999.357,35 lei
– Extindere alimentare cu apă în comuna Gălbinași, județul Călăraşi – 120.000 lei

Ileana
– Asfaltare DC45 A în comuna Ileana, judeţul Călărași – 820.000 lei

Independenţa
– Alimentare cu apă în satul Independența, comuna Independența, județul Călărași – 700.000 lei
– Modernizare străzi în comuna Independenţa, judetul Călăraşi – 120.000 lei

Jegălia
– Extindere și reabilitare școala gimnazială nr.1, Jegălia, județul Călărași – 600.000 lei
– Asfaltare străzi comunale în comuna Jegalia, județul Călărași – 120.000 lei

Lehliu – Gară
– Modernizare străzi în oraşul Lehliu Gară, judetul Călăraşi – 2.126.145,28 lei

Lupşanu
– Modernizare strada Liviu Rebreanu și strada Titu Maiorescu din sat Radu -Vodă, comuna Lupșanu, județul Călărași – 120.000 lei
– Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în sat Radu Vodă, comuna Lupșanu, județul Călărași – 204.444 lei

Mănăstirea
– Modernizare străzi în comuna Mânăstirea, județul Călărași – 120.000 lei

Modelu
– Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Modelu, județul Călărași – 1.557.560 lei

Mitreni
– Asfaltare drumuri de interes local în comuna Mitreni, judetul Călăraşi – 120.000 lei

Plătăreşti
– Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Plătăreşti, județul Călăraşi – 148.144 lei
– Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Plătărești, județul Călăraşi – 920.000 lei

Radovanu
– Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în comuna Radovanu, județul Călăraşi – 920.000 lei
– Sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Radovanu, județul Călăraşi – 120.000 lei

Săruleşti
– Asfaltare drumuri în satele Săruleşti Gară 4285 m, Sănduliţa 1450 m, Săruleşti 1350 m, Solacolu 900 m – 756.842,90 lei

Sohatu
– Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Sohatu, județul Călărași – 120.000 lei

Spanţov
– Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Spanțov, județul Călăraşi – 1.220.000 lei
– Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Spanțov, județul Călăraşi – 120.000 lei

Şoldanu
– Modernizare drumuri de interes local în satele Șoldanu şi Negoieşti, județul Călărași – 120.000 lei

Ştefan cel Mare
– Modernizare străzi în comuna Ştefan cel Mare, județul Călărași – 120.000 lei

Tămădău Mare
– Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Tămădău Mare, județul Călărași – 120.000 lei

Ulmeni
– Modernizare drumuri şi străzi în comuna Ulmeni, județul Călărași – 570.000,49 lei

Unirea
– Modernizare străzi în comuna Unirea, județul Călărași – 470.000 lei

Vîlcelele
– Modernizarea drumului comunal DC 25 de pe raza comunei Vîlcelele, judeţul Călăraşi – 120.000 lei

Total – 31.626.116,04 lei

Prezentarea programului
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.

Obiective de investiţii
Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice:
– sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
– sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
– unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;
– unităţi sanitare;
– drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
– poduri, podeţe sau punţi pietonale;
– obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;
– platforme de gunoi;
– pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;
– modernizarea bazelor sportive;
– sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora;
– infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.SURSA-http://www.arenamedia.ro/index.php/arena-news/administratie/primarii/16177-calarasi-36-de-localitati-beneficiaza-de-alocatii-bugetare-pe-pndl-de-peste-31-de-milioane-de-lei