Politic

28 NOIEMBRIE 2019-ORELE 16-Sedinta Consilului local OLTENITA !

-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
-Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere a beneficiarilor
serviciilor furnizate de Caminul pentru persoane varstnice “Sf. Gheorghe” Oltenita, in anul 2020.
-Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului despecialitate al Primarului municipiului Olteniţa si din cadrul unor servicii publice subordonate Consiliului local al municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de funcţii si numărului de personal ale SC Ecosal Servicii
Oltenita SRL.
-Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar de pe raza municipiului Oltenița, pentru anul şcolar 2020-2021.
-Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuinta ce apartine domeniului privat al municipiului Oltenita
-Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de locatiune din Blocul G40, Sc.A, situat in municipiul Oltenita, b-dul 1 Decembrie, nr.82.
-Proiect de hotarare privind vanzarea catre d-na Vasile Ioana si d-nul Vasile Tanase a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,in suprafata de 305 mp, situat in municipiul
Oltenita,str.Zefirului nr.22.
-Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea anexei la HotarareA nr.15/ 28.01
2016 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind aprobarea ”Regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului Oltenita”
-Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului public de salubrizare al municipiului Oltenita- activitatea de dezinsectie, dezinfectie, deratizare
-Diverser

Get your files