RADIO TV OLTENITA
Social

27 Aprilie 2017, ora 16.oo -Sedinta Consiliul Local OLTENITA

Proiecte ce se vor discuta:

-Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2016;
-Proiect de hotarare pentru aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I -2017.
-Proiect de hotarare privind aprobarea repartizării sumelor din bugetul local pe anul 2017 pe unitati de invatamant din municipiul Oltenita.
-Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
-Proiect de hotarare pentru majorarea capitalului social al SC.Ecosal Servicii Oltenita.
-Proiect de hotarare pentru transformarea unor posturi din cadrul statului de funcţii al Serviciului Public Asistenta Sociala Oltenita.
-Proiect de hotarare privind transformarea unui post contractual vacant din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita şi mutarea acestuia în altă structură a aceluiaşi aparat.
-Proiect de hotarare privind dezlipirea unui bun imobil-teren- in suprafaţa de 4.000,oo mp, apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,situat in intravilanul municipiului Oltenita, str.dr. Lucian Popescu nr.2,lotul nr.2.
-Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru locuinţa ce aparţine domeniului privat al municipiului Oltenita.
-Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui spaţiu apartinand domeniului public al municipiului Oltenita, situat in municipiul Oltenita, str. Argeşului nr.60,lotul nr.6.in suprafaţa totala de 89,15mp.,cu destinatia cabinet medical.
-Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui bun imobil- apartament-apartinand proprietatii private a statului,construit prin A.N.L., situat in municipiul Oltenita, b-dul Tineretului m.93-103,bloc Sahia II,sc.C,etaj 2,ap.ll, către d-na Dragnuta Sanda-Iuliana, titulara a contractului de inchiriere;
-Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil- teren- apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,in suprafaţa de 638 mp., situat in municipiul Olteniţa,str.dr.Lucian Popescu, nr.2, lotul nr.2/1;
-Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil- teren- apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,in suprafaţa de 3.362 mp., situat in municipiul Olteniţa,str.dr.Lucian Popescu, nr.2, lotul nr.2/2;
-Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a bunului imobil- teren- apartinand domeniului privat al municipiului Olteniţa,in suprafaţa de 819 mp., situat in municipiul Olteniţa,str.Depozitelor nr. 17A;
-Proiect de hotarare privind trecerea unui teren din domeniul public in domeniul privat al municipiului Olteniţa;
-Diverse.
– pv. 30.03.2017.