Sedinţa ordinara a Consiliului local al municipiului Olteniţa convocata pentru data de 31.01.2019, ora 16,oo !

Sedinţa ordinara a Consiliului local al municipiului Olteniţa este convocata pentru data de 31.01.2019, ora 16,oo, la sediul din b-dul Republicii nr. 40,cu următorul proiect al ordinei de zi:

 • Proiect de hotarare privind utilizarea excedentelor inregistrate la 31.12.2018 de bugetul local si unele instituţii publice locale finanţate din venituri proprii.
 • Proiect de hotarare privind aprobarea “Programului de acţiuni pentru gospodărirea municipiului Olteniţa in anul 2019”.
 • Proiect de hotarare privind aprobarea preluării unui bun imobil(constructie) nou, rezultat in urma finalizării investiţiei“Biblioteca municipala, Muzeu de arheologie si Sala de spectacole in municipiul Olteniţa”, situat in municipiul Oltenita.str.Argeşului nr.6A si înscrierea acestuia in domeniul public al municipiului Olteniţa.
 • Proiect de hotarare privind constatarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Olteniţa, a unor construcţii situate in municipiul Olteniţa,b-dul Marasesti nr.l(incinta Baza de Agrement).
 • Proiect de hotarare pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotararea nr.27/24.03.2005 a Consiliului local al municipiului Olteniţa privind modificarea H.C.L. nr.51/2001 privind insusirea listei terenurilor aflate in domeniul privat al municipiului Olteniţa.
 • Proiect de hotarare pentru suplimentarea cu 829 mp. a suprafeţei de teren ce se transmite in folosinţa gratuita, pe durata execuţiei investiţiei, către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe, in vederea construirii de locuinţe pentru tineri,destinate închirierii.
 • Proiect de hotarare pentru stabilirea titularului unui contract de închiriere a unei locuinţe ce aparţine domeniului privat al municipiului Olteniţa.
 • Proiect de hotarare privind aprobarea unor tarife pentru prestări servicii ce se efectuează de către S.C. ECOSAL SERVICII OLTENIŢA S.R.L.
 • Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de personal si grilei de salarizare ale SC Ecosal Servicii Olteniţa SRL.
 • Proiect de hotarare privind stabilirea salariului lunar brut al Directorului ale S.C. Ecosal Servicii Olteniţa S.R.L.

-Informare cu privire la activitatea desfasurata si rezultatele obţinute de către Direcţia Politie locala in anul 2018.

 • Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ordine si siguranţa publica pe anul 2019 al Direcţiei Politie locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa.
 • Proiect de hotarare privind aprobarea “Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Olteniţa în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora,a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele noi de comunicaţii electronice
 • Proiect de hotarare pentru aprobarea “Regulamentului de aplicare a taxei de utilizare a amprizei, a zonei de siguranţa a drumului si a zonelor limitrofe zonei de siguranţa,aflate in proprietatea sau administrarea municipiului Olteniţa”.
 • Proiect de hotarare privind înfiinţarea Direcţiei de Cultura Olteniţa, aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii si regulamentului de organizare si funcţionare ale aacesteia
 • Proiect de hotarare înfiinţarea unei crese in sistem public in municipiul Olteniţa.
 • Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei de învăţământ preuniversitar din municipiul Olteniţa pentru anul şcolar 2019-2020.

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136