SEDINTA CONSILIERI OLTENITENI-convocata pentru Joi 28 martie ,ora 16 !

Consilierii locali olteniţeni sunt convocaţi joi, 28 martie, începând cu ora 16.00 în şedinţă ordinară de plen, ordinea de zi fiind următoarea:

– Proiect de hotarare privind solicitarea adresata Ministrului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbării destinatiei bunului imobil(cladire+teren aferent), localul 1 Corp CI,situat in municipiul Oltenita , str.Argesului nr.21,denumit Grădiniţă nr.2,proprietate publica a municipiului Oltenita,administrat de Şcoala Gimnaziala “prof.Lucian Pavel” Oltenita ,din “grădiniţă” in “cabinete medicale pentru radiologie si mamografie”.

– Proiect de hotarare privind concesionarea prin licitaţie publică a doua terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Oltenita, situate in municipiul Oltenita, str. Zefirului nr.17 si 19,cu destinatia construire locuinţa.

– Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.8/31.01.2019 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Oltenita, a unor constructii situate in municipiul Oltenita,b-dul Marasesti nr.l (incinta Baza de Agrement).

– Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de locatiune pentru o locuinţa ce aparţine domeniului privat al municipiului Oltenita.

– Proiect de hotarare pentru transformarea unor posturi din cadrul statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oltenita si al S.P.C.E.P.Oltenita

– Proiect de hotarare modificarea si completarea Hotararii nr. 125/24.10.2018 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ce vor aplica in anul 2019, in municipiul Oltenita.

– Proiect de hotarare privind privind trecerea pe costuri, în evidenţele contabile ale SC ECOSAL SERVICII OLTENIŢA SRL a sumei de 14.332,97 lei, reprezentând creanţă S.C. ROSAL ECOLOGIC&RECYCLING S.R.L.

– Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţa a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada aprilie -iunie 2019.

– Raport privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Oltenita , in anul 2019.

– Proiect de hotarare privind completarea structurii organizatorice a Spitalului municipal Oltenita, prin infiintarea Compartimentului Juridic.

-Diverse.


Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136