,,Școala altfel Să știi mai multe ,să fii mai bun!” 2015-Titlul activității,,Matematica……punte între culturi !-De la Matematică la Mate Practică”-Elevii claselelor de gimnaziu în număr de 123 din cadrul Liceului teoretic,,Neagoe Basarab “Oltenița jud.Călărași

S1800014
,,Școala altfel Să știi mai multe ,să fii mai bun!” 2015
1.Titlul activității,,Matematica……punte între culturi !-De la Matematică la Mate Practică”
2.Coordonatorul activității Prof. matematică Cucuianu Marița
3. Data desfășurării 06.04- 10.04.2015
4. Durata activității În funcție de activitate -1 oră-10 ore
5. Grupul țintă Elevii claselelor de gimnaziu în număr de 123 din cadrul Liceului teoretic,,Neagoe Basarab “Oltenița jud.Călărași
6.Parteneri implicați Muzeul Țăranului Român București,Muzeul de Geologie București,S.C.Lumina Instituții de Învățământ S.A. Fundația Lumina,Societatea Cooperativa Dunărea Oltenița,Unitatea de pompieri Barbu Știrbei-Detașamentul Oltenița,Stația Meteorologică Oltenița, Spitalul Oltenița,Banca Raiffeisen,Banca Transilvania,BCR Oltenița ,Magazinul Peny Oltenița,Poșta Oltenița,Muzeul civilizației Gumelnița Oltenița și Liceul,,Yordan Yovkov” Tutrakan Bulgaria.
S18000127. Obiectivele
a). Utilizarea conceptelor specifice științelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaștere și explicare a unor fapte,evenimente,procese din viața reală.
b). Aplicarea cunoștințelor specifice științifice sociale în rezolvarea unor situații problemă,precum și în analizarea posibilităților personale de dezvoltare
c) Dezvoltarea imaginaţiei,independenţei în gândire
d)Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice
e) Formarea şi consolidarea simţului estetic.
f) Dezvoltarea interesului pentru actul creativ.
e) . Cooperarea cu ceilalți în rezolvarea unor probleme teoretice și practice,în cadrul diferitelor grupuri.
f). Manifestarea unui comportament social activ și responsabil,adecvat unei lumi în schimbare.
g). Participarea la luarea deciziilor și la rezolvarea problemelor comunității.
S18000158.Resursele
a) umane elevii de gimnaziu, părinți,angajați pompieri,angajați cooperativa Dunărea,asistenți medicali,vanzători,părinți,bunici,muzeografi,copii de la Gala Culturală,voluntari comercianți,contabili.
b) materiale hârtie colorată,foarfece, zahăr,unt,biscuiți ,esente,cocos,
S18000179.Descrierea activității
Întreaga săptămână am considerat-o ca un proiect general prin care matematica te ajută să capeți abilități de viață.
Această activitate am conceput-o plecând de la citatul,, Nu există un domeniul al matematicii ,oricât de abstract ar fi el ,care să nu se dovedească cândva aplicabil la fenomenele lumii reale.” ( N. Lobacevschi )
S1800019Aplicațiile practice ale matematicii vin să susțină cu un real succes procesul de învățare eficientă ,garantând înțelegerea raționamentelor matematice prin stimularea gândirii logice ,făcând apel la cunoștințele teoretice și formând o serie de abilități necesare înțelegerii fenomenelor din jurul nostru.
Am dorit să scot în evidență importanța matemeticii în viața de zi cu zi atunci când mergi la cumpărături,în parc,la poștă,la croitorie,în construcții,la banca și am căutat ca elevii să capete abilități de viață.S1800011
Ținând cont că între liceul teoretic,,Neagoe Basarab ” Oltenița ,jud. Călărași și liceul ,,Yordan Yovkov ” din Tutrakan Bulgaria există încheiat un proiect de parteneriat educațional,,Matematica……punte între culturi!”am căutat să încep activitățile din săptămâna,,Să știi mai multe ,să fii mai bun!”cu participarea la Gala culturală Româno Turcă unde am fost invitați de Fundația Lumina Instituții de Învățământ ,eveniment ce a pus în valoare frumusețea și bogăția tradițiilor celor două popoare prietene .S1800016
Aplicațiile practice ale matematicii vin să susțină cu un real succes procesul de învățare eficientă ,garantând înțelegerea raționamentelor matematice prin stimularea gândirii logice ,făcând apel la cunoștințele teoretice și formând o serie de abilități necesare înțelegerii fenomenelor din jurul nostru.
Care este diferența între ,,a învăța” și ,,a înțelege”?
Desigur școala transmite informație și verifică nivelul de reproducere a acesteia .A reduce însă rolul școlii doar la vehicularea infomației înseamnă a spune că principalul scop al învățământului este ca absolventul să memoreze cât mai multe date.
scoala altfel-lic. n_000310.045Această situație este descrisă în povestioara următoare.
Un elev se plimbă prin parc și ,deodată,în fața lui apare o vrăjitoare.
-Ascultă!-îi spuse ea lui Wladek.Azi e ziua ta și vreau să-ți îndeplinesc o dorință.Spune ,ce dorești ?
-Vreau să știu totul!
-Totul?-se miră vrăjitoarea.
-Ei…..în orice caz ,vreau să știu foarte multe.Atât cât încape într-o enciclopedie groasă….
-Bine!(…..) Acum ai în cap o întreagă enciclopedie,-spuse vrăjitoarea-,dar nimic în afară de aceasta…..
-(…..)A doua zi ,la matematică ,profesorul îl scoate la tablă ,să rezolve o problemă cât se poate de simplă.Cercetează Wladek enciclopedia sa din cap: rezolvarea ecuațiilor de gradul doi și trei,șiruri algebrice,formule ,formule,formule !(….) Dar aici trebuie să aplici o parte din aceste cunoștințe,să gândești,să reflectezi….”
scoala altfel-lic. n_000708.565Activitățile desfășurate au fost
,,O zi prin capitală “Excursie la București prof.organizator Cucuianu Marița 03.04.2015
Muzeul de Geologie vizită
Muzeul Țăranului Român vizită și Atelier de creație ,,Povești cu urechi”susținut de Călin Torsan
Gala Culturală Româno –Turca la Sala Palatului spectacol susținut de copii având ca temă ,,Îmbinarea culturilor” și vizitarea expoziției cu obiecte realizate manual,piese de port popular ,muzică tradițională și mâncăruri tradiționale.
https://www.facebook.com/mate.cp/media_set?set=a.739583859488783.1073741845.100003115274084&type=3
La acestă activitate au participat 32 elevi din cls.a-V-a ,,Dunărea Albastră “de la Liceul ,,Neagoe Basarab”.Elevii au fost însoțiți de prof.organizator(diriginte) Cucuianu Marița, învățător Alexandru Constanța și Cibian Danina.
scoala altfel-lic. n_001416.217Obiectivele urmărite au fost
• De a afla elemente ce pun în valoare frumusețea și bogăția tradițiilor celor două popoare prietene.
• Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi şi pentru studiul naturii .
• Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă ,a relaţiilor de prietenie;Stabilirea unui climat de încredere şi căldură sufletească,favorabil comunicării deschise şi unei bune socializări;
• Crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor între membrii grupului;
• Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ,relaxant
• Dezvoltarea respectului faţă de civilizaţie de cultura
• Manifestarea dragostei si interesului fata de traditii, obiceiuri si arta populara specifice zonei
• -să însuşească noi cunostinte;
• -Cultivarea sentimentului de mândrie patriotica prin declansarea de emotii, aprecieri asupra frumusetilor fizice.
vizitarea unor obiective turistice.
scoala altfel-lic. n_001734.046B. Confecţionăm ,explorăm,demonstrăm!
De la modele origami la înțelesuri matematice 06.04.2015
Elevii cls.a-V-a,a –VI-a, a- VII-a,a- VIII-a
Împreună pregătim cadouri pentru prietenii bulgari, brățările prieteniei,flori de origami cu steagul tărilor prietene,obiecte din fimo.
Produsele au fost expuse în cadrul expoziției ,,Cochetării….matematica prin artă” în clasă .
http://www.didactic.ro/scoala-altfel/activitate/cochetarii-matematica-prin-arta
Obiectivele urmărite au fost

scoala altfel-lic. n_002717.861Dezvoltarea capacităţii de observare,transpune
rea în limbaj matematic a diferitelor configuraţii geometrice
interpretarea şi demonstrarea riguroasă a unor fapte observate
Formarea şi consolidarea simţului estetic.
Dezvoltarea interesului pentru actul creativ.
Antrenarea gândirii prin probleme matematice non- standard .

C. ,, Învățăm să croim “- ,,Viitorul sună bine”
Sau
,,Despre planificarea viitorului” În vizită la Societatea Cooperativa Dunărea Oltenița 06.04.2015 elevii clasei a-V-a 32
https://www.facebook.com/mate.cp/media_set?set=a.740784856035350.1073741846.100003115274084&type=3
Obiectivele urmărite au fost
să analizeze diferite meserii şi ocupaţii din perspectiva cerinţelor pieţii
să îşi analizeze propriile opţiuni privind diferite meserii –ocupaţii utilizând diferite criterii
sa înțelega importanța matematicii în viața de zi cu zi
să vadă utilizarea unităților de măsură ,a schemelor ,a tiparelor,șabloanelor

scoala altfel-lic. n_002630.880D. ,,Darul lui Prometeu ” În vizită la Unitatea de Pompieri Barbu Știrbei –Detașamentul Oltenița 07.04.2015
Au participat 32 elevi de clasa a –V-a ,pompieri,părinți
https://www.facebook.com/mate.cp/media_set?set=a.741653335948502.1073741848.100003115274084&type=3
Obiectivele urmărite au fost
Formarea comportamentelor de apărare în caz de catastrofe naturale
( incendii ,cutremure ,inundații)

Cea mai potrivită urare :,,Multă sănătate!” 06.04.2014 cls.a-VIII-a și 08.04.2015 cls.a-V-a 63 elevi
https://www.facebook.com/mate.cp/media_set?set=a.741637855950050.1073741847.100003115274084&type=3
Activitate de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos

scoala altfel-lic. n_000003.718Activitate practică
Sustinuta de mamelor copiilor asistente la Spitalul ,Oltenita la cls.a-VIII-a și de Detașamentul de Voluntari Oltenița prof.Liliana Niculiță și Preda Carmen la Cls.a-V-a.
Temele prezentate au fost Apelul de urgență 112,Poziția laterală de siguranță și metoda Heimlich.
să-şi formeze şi să-şi consolideze deprinderile de alimentaţie raţională;
însuşirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi sănătatea colectivă;
să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor alimentare (valabilitatea acestora) etc.
să recunoască comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc în cadrul grupului ;
să realizeze conexiunea cauză-efect vizând factorii naturali (apă, aer, soare) şi ambientali asupra sănătăţii individului şi grupului;
Culegerea datelor,,A fi economist” , ,,La poștă”, ,,În parc”, ,, La muzeu ” ,,La cumpărături “Sunt câteva din activitățile desfășurate cu toate clasele de gimnaziu.
https://www.facebook.com/mate.cp/media_set?set=a.738545526259283.1073741844.100003115274084&type=3

https://www.facebook.com/mate.cp/media_set?set=a.741656809281488.1073741849.100003115274084&type=3

https://www.facebook.com/mate.cp/media_set?set=a.741909722589530.1073741850.100003115274084&type=3

Copiii au trebuit să efectueze o anchetă privind cursul de schimb valutar ,de a scrie și apoi de a expedia o scrisoare, de a face măsurători în parc,de a observa corpurile geometrice din natură de a discuta împreună despre descompunerea lor în alte corpuri.
Am urmărit
Abilitatea de a dezvolta şi aplica gândirea matematică pentru a rezolva probleme din viaţa de zi cu zi

Rulada magică ,,Dunărea Albastră ” În cadrul acestei activități la care au participat părinți,bunici,surori am căutat sa aduc cultura din mai multe popoare realizând expoziția,, ,,Cochetării….matematica prin artă” cu produse realizate de copii din fimo sau hârtie dar si un desert libanez făcut de doamna Assoum .După ce am trecut în revistă activitățile din săptămâna ,,Școala Altfel” interactiv copiii rezolvand 4 rebusuri formând pe verticală cuvintele ,,Școala Altfel” și ,,Dunărea Albastră” am trecut la operațiunea Prăjitura.
Fiecare echipă a delegat câte doi cofetari pentru a se specializa în domeniul ruladelor și au realizat o ruladă delicioasă după cum au zis colegii.Fiecare copil a primit o prăjitură libaneză și una făcută de ei.

,,Copiii Dunării-Mici Europeni”

Pe meleaguri europene
Excursie in Bulgaria la Liceul ,,Yordan Yovkov” Tutrakan Bulgaria
,,Să ne cunoaștem”

9 Mai –Ziua Europei
,,Suntem copii- suntem prieteni”
Excursia va fi organizată în data de 08.05. 2015 când am primit invitația de la prietenii bulgari.
http://www.didactic.ro/scoala-altfel/activitate/copiii-dunarii-mici-europeni-pe-meleaguri-europene-excursie-in-bulgaria-la-manastirile-basarabovo-sat-arbanasi-i-veliko-tarnovo
10.Rezultate așteptate
a)Elevii să înțeleagă importanța matematicii în viața de zi cu zi.
b) Să-și dezvolte simțul estetic și practic.

c) Obiectele realizate împreună.
d) Prăjitura delicioasă.
11.Modalități de evaluare a activității
a) Impresiile scrise in ,,Jurnalul Călător”
b) Impresii primite pe mail (Vreau sa va fac cunoscute impresiile pe care le-am avut in timpul plimbarii la muzeu si la posta! Expozitia de la muzeu m-a impresionat deoarece am remarcat multi prieteni de-ai mei care au trimis catre expozitie lucrarile lor si m-au uluit prin talent si prin maiestria de care au dat dovada realizand astfel de lucrari.
Punerea scrisorii la posta a fost o activitate interesanta si educativa deoarece am invatat ca strazile din Bucuresti precum si orasele asemanatoare cu Oltenita  se gasesc intr-o carte destul de groasa cu coduri postale diferite, ceea ce nu stiam. Am invatat ce putem face cand mergem la posta si cum sa scriem o scrisoare precum si unde este locul spatiilor pentru destinatar si expeditor Mi-a placut faptul ca nu am mai trimis scrisoarea prin email, facebook sau alte retele ci prin posta  ceea ce cu siguranta nu prea mai obisnuim ! Persoana careia i-am adresat-o va fii foarte bucuroasa ca a primit felicitarea prin posta, cu siguranta!
Mai vreau sa facem astfel de activitati deoarece au fost interesante si educative!)
c) Scrisorile primate azi prin poștă două la număr.
d) Fotografii, înregistrări ,impresiile la final de activitate
12.Rezultate înregistrate
a)………………..
b)……………….
13.Sugestii,recomandări
a) Să încerc implicarea și mai mult a părinților în viața școlii.
http://www.didactic.ro/concursuri/prezentari-inscrise/implicarea-parintilor-in-viata-elevului-si-a-scolii
b)……………..
c)………..

Semnătura cadru didactic coordonator,
Cucuianu Marița


Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136