Preveniți incendiile la culturile agricole – Campanie de informare preventivă, desfășurată  de Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Călărași

 

Lanuri, miriști si alte arii – prevenire prin măsuri speciale,  atât premergător, cât și   în  timpul secerișului și recoltării

            

In perioada 17-19.07.2019, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Călărași, prin intermediul serviciilor sale specializate, a desfășurat  o campanie  la nivelul județean, având ca scop înlăturarea deficienţelor generatoare de incendii şi preîntâmpinarea situaţiilor de urgenţă ce pot surveni ca urmare a nerespectării de către  reprezentanții asociaţiilor agricole, persoanelor fizice şi juridice angrenate în campania de recoltare a păioaselor, a regulilor de apărare împotriva incendiilor specifice campaniilor agricole, în perioada premergătoare, cât și pe timpul secerișului și recoltării cuutilaje specifice .

În perioada coacerii şi până la recoltare se interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe arii, pe mirişti, în locurile de depozitare a paielor, în apropierea autovehiculelor ce transportă paie, în apropierea maşinilor situate în parcurile de câmp, la depozitele de alimentare cu carburanţi, precum şi în apropierea acestora la o distanţă mai mică de 100 m. În aceste locuri este necesar amplasarea unor indicatoare de interzicere de tipul- FUMATUL OPRIT, NU FOLOSI  FOC DESCHIS !

                                                       

                                                           

 

Având în vedere faptul că, în campania agricolă, din statistica anilor precedenți, reiese faptul ca există un risc sporit de producere a incendiilor la culturile de cereale,  Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Ştirbei” al Județului Călărași recomandă:

              Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice perioadei de recoltare şi depozitare a cerealelor                                                                                               

 -tractoarele, combinele şi celelalte maşini agricole folosite la recoltarea şi transportul cerealelor, vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecţiunile care ar putea produce incendii;
– lucrările agricole se vor efectua numai cu utilaje verificate tehnic din punct de vedere al dispozitivelor parascântei;
– mecanizatorii şi şoferii care participă la campania de recoltare a cerealelor vor fi instruiţi în mod special, pentru a cunoaşte pericolele, cauzele de incendiu precum şi regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, mânuirea stingătoarelor şi modul practic de acţiune în caz de incendiu;
– toate maşinile şi utilajele agricole, precum şi cele care au acces în zonele cu vegetaţie uscată sau deşeuri combustibile, vor fi dotate cu stingătoare, bidoane cu apă, lăzi cu nisip şi mături cu coada de cel puţin 2 metri;
– alimentarea cu carburanţi se va face în punctele de alimentare special amenajate, fiind interzise transportul şi transvăzarea lichidelor combustibile în vase deschise sau confecţionate din material plastic şi alimentarea în lan sau la distanţe mai mici de 100 de metri faţă de acestea, a autovehiculelor, maşinilor şi utilajelor agricole;
– remedierea unor defecţiuni apărute la maşinile şi utilajele agricole se va face la o distanţă de cel puţin 100 de metri faţă de lanurile nerecoltate, mirişti sau vegetaţie uscată;
– la punctele de recoltare se vor asigura tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă, precum şi platforme mobile dotate cu furci, cazmale, coase, găleţi, stingătoare, butoaie cu apă.

             Reguli la efectuarea secerişului şi la recoltarea cu combine din lan               Lucrările vor începe prin protejarea lanurilor faţă de drumuri, masive păduroase şi căile ferate cu care se mărginesc prin realizarea unor fâşii paralele arate, paiele şi cerealele recoltate de pe acestea fiind evacuate în afara acestor fâşii. Lăţimea fâşiilor de izolare va fi de 20 m faţă de drumuri şi masive păduroase şi de 50 m faţă de calea ferată.

 În vederea stingerii incendiilor din lanuri, se va proceda astfel:

Personalul care a observat incendiul va folosi mijloacele pe care le are la îndemână pentru înştiinţare şi alarmare.

Localizarea şi stingerea incendiului, folosindu-se după posibilităţi apă, utilaje, unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie (mături din nuiele, pământ nisip etc.).

În raport de limitele suprafeţelor incendiate, existenţa obstacolelor naturale în calea propagării incendiilor şi pericolul pentru vecinătăţi, se va proceda în primul rând la localizare prin crearea de zone de protecţie..

           Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice

     – arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, de către proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Art. 96, pct. 9 din O.U.G. Nr. 195/2005;

– neelaborarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și nestabilirea atribuțiilor ce revin salariațiilor la locul de muncă, de către administrator, cu amendă de la 2501 la 500 lei conform art. 19 lit g, art 45 lit e din legea 307/2006


Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136