Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Oltenița câștigă un nou proiect ERASMUS+

 

erasmusplus2Înca un succes pentru Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, Olteniţa!
Proiectul „Dezvoltarea competenţelor de marketing ale elevilor prin activităţi de practică în U.K., pentru o piaţă a muncii europeană” aprobat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, un proiect de mobilitate pentru elevi, este un produs al viziunii Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Oltenița prin care își dorește să promoveze o schimbare adaptată cerințelor de integrare europeană, bazată pe dezvoltarea personală și socială a elevilor. Proiectul nostru își propune să contribuie la înlăturarea unei cauze ce poate fi abordată şi de către sistemul educațional: insuficientele ore de pregătire practică la agenții economici, astfel încât elevii nu-şi pot dezvolta suficient o serie de competenţe practice de specialitate, dar şi de adaptare la un mediu economic real.
Partenerul nostru este organizația TELLUS din Plymouth, specializată în pregătire profesională prin practică, recunoscută în Europa pentru calitatea activităților specifice proiectelor de mobilitate.
Scopul proiectului este să faciliteze trecerea de la şcoală la viaţa profesională în mod eficient prin experiențe de practică la agenți economici și institutii de formare profesională din diferite medii social-economice. Astfel, se urmărește creșterea competitivității şi a capacității de integrare pe piața muncii a elevilor care vor absolvi liceul tehnologic, calificare tehnician în activități economice.
Obiectivul principal este dezvoltarea competențelor specifice calificării tehnician în activități economice, domeniul marketingul afacerilor, prin activități practice susținute în instituții VET cu profil specific din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
Vor participa în mobilitate elevii clasei a XI-a cu specializarea tehnician in activitatile economice din liceul nostru. Rezultatele, impactul şi diseminarea sunt adresate tuturor elevilor în formare la această calificare, cadrelor didactice de specialitate, instituțiilor publice, agenților economici.


Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Notice: Undefined variable: content in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Notice: Undefined variable: responsive_view_480 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Notice: Undefined variable: responsive_view_320 in /home/buterezr/radiotvoltenita.ro/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136